główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8731. Data: 2015-02-26 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.23.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms"
Wykonanie: Agnieszka Janik
8732. Data: 2015-02-26 09:10
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8733. Data: 2015-02-26 09:06
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8734. Data: 2015-02-26 09:06
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8735. Data: 2015-02-26 09:05
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8736. Data: 2015-02-26 09:04
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8737. Data: 2015-02-26 09:04
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8738. Data: 2015-02-26 09:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8739. Data: 2015-02-26 09:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: dodanie artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8740. Data: 2015-02-26 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.34.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8741. Data: 2015-02-26 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.42.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przystajń do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przystajń, a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8742. Data: 2015-02-26 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.42.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przystajń do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przystajń, a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8743. Data: 2015-02-26 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.41.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8744. Data: 2015-02-26 08:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.41.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8745. Data: 2015-02-26 08:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.40.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8746. Data: 2015-02-26 08:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.40.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8747. Data: 2015-02-26 08:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.40.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8748. Data: 2015-02-26 08:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.39.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8749. Data: 2015-02-26 08:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.39.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8750. Data: 2015-02-26 08:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.38.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej dla Radnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8751. Data: 2015-02-26 07:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.38.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej dla Radnego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8752. Data: 2015-02-26 07:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.37.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8753. Data: 2015-02-26 07:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.37.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8754. Data: 2015-02-25 15:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.36.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.101.2012 Rady gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Województwa Ślaskiego z 2012 r., poz. 1847).
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8755. Data: 2015-02-25 15:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.35.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8756. Data: 2015-02-25 14:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.31.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Przystajń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8757. Data: 2015-02-25 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.30.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8758. Data: 2015-02-25 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.298.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8759. Data: 2015-02-25 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.28.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8760. Data: 2015-02-25 14:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.27.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik