główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5911. Data: 2016-09-20 14:19
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XIX.2016 z XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 18 sierpnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
5912. Data: 2016-09-20 14:16
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XIX.2016 z XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 18 sierpnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
5913. Data: 2016-09-20 14:15
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIX.2016 z XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 18 sierpnia 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5914. Data: 2016-09-15 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5915. Data: 2016-09-15 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5916. Data: 2016-09-12 15:16
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
5917. Data: 2016-09-12 15:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
5918. Data: 2016-09-12 15:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono projekt nr 1 - poprzednie pliki nie otwierały się
Wykonanie: Agnieszka Janik
5919. Data: 2016-09-12 14:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono proj nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5920. Data: 2016-09-12 14:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
5921. Data: 2016-09-12 14:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
5922. Data: 2016-09-12 14:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
5923. Data: 2016-09-12 14:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do projektu nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
5924. Data: 2016-09-12 14:31
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
5925. Data: 2016-09-12 14:31
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5926. Data: 2016-09-12 14:28
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5927. Data: 2016-09-12 14:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 19.09.2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5928. Data: 2016-09-12 14:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 20.2016 z dnia 12 września 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia nr 20.2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
5929. Data: 2016-09-12 14:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 20.2016 z dnia 12 września 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5930. Data: 2016-09-09 12:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonej Informacji z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
5931. Data: 2016-09-09 12:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonej Informacji z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5932. Data: 2016-09-09 10:20
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie - posiedzenie 16.09.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5933. Data: 2016-09-07 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
5934. Data: 2016-09-07 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5935. Data: 2016-09-07 09:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5936. Data: 2016-09-07 09:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 86
Wykonanie: Agnieszka Janik
5937. Data: 2016-09-07 09:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5938. Data: 2016-09-07 09:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5939. Data: 2016-09-07 09:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5940. Data: 2016-09-07 08:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik