główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5011. Data: 2017-05-09 13:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5012. Data: 2017-05-09 13:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5013. Data: 2017-05-08 19:53
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawka w ustawieniach linku
Wykonanie: Paweł Antczak
5014. Data: 2017-05-08 19:40
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja linku do poprawionego załącznika graficznego przekazanego do publikacji przez Panią Agnieszkę Zabawę
Wykonanie: Paweł Antczak
5015. Data: 2017-05-05 09:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.246.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5016. Data: 2017-05-05 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.246.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5017. Data: 2017-04-28 15:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię
Wykonanie: Agnieszka Janik
5018. Data: 2017-04-28 15:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5019. Data: 2017-04-28 14:40
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5020. Data: 2017-04-28 12:47
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano aktualny wykaz
Wykonanie: Agnieszka Janik
5021. Data: 2017-04-28 10:56
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza za 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano analizę za 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5022. Data: 2017-04-28 10:55
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Analiza za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5023. Data: 2017-04-28 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswartą w m. Kuźnica Nowa DG 678 020 S kilometraż 3+971
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5024. Data: 2017-04-28 09:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswartą w m. Kuźnica Nowa DG 678 020 S kilometraż 3+971
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5025. Data: 2017-04-28 09:34
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu przez Gminę Przystajń do realizacji projektu "DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYSTAJŃ".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zasady działania
Wykonanie: Agnieszka Janik
5026. Data: 2017-04-28 09:34
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu przez Gminę Przystajń do realizacji projektu "DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYSTAJŃ".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ankietę
Wykonanie: Agnieszka Janik
5027. Data: 2017-04-28 09:33
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu przez Gminę Przystajń do realizacji projektu "DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYSTAJŃ".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dla mieszkańców
Wykonanie: Agnieszka Janik
5028. Data: 2017-04-28 09:32
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu przez Gminę Przystajń do realizacji projektu "DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYSTAJŃ".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5029. Data: 2017-04-28 09:31
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przystąpieniu przez Gminę Przystajń do realizacji projektu ?DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYSTAJŃ?
Wykonanie: Agnieszka Janik
5030. Data: 2017-04-28 09:10
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenia i linki do informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5031. Data: 2017-04-27 14:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.230.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o rozstrzygnięciu nadzorczym
Wykonanie: Agnieszka Janik
5032. Data: 2017-04-27 14:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.229.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o rozstrzygnięciu nadzorczym
Wykonanie: Agnieszka Janik
5033. Data: 2017-04-27 09:43
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanopwienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5034. Data: 2017-04-27 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.246.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5035. Data: 2017-04-27 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.245.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5036. Data: 2017-04-27 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.245.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5037. Data: 2017-04-27 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.244.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5038. Data: 2017-04-27 09:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.244.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5039. Data: 2017-04-27 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.247.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5040. Data: 2017-04-27 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.247.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik