główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1621. Data: 2019-04-26 15:25
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 26 kwietnia 2019 r. (dot. terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów i losowania)
Wykonanie: Paweł Antczak
1622. Data: 2019-04-26 15:24
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 26 kwietnia 2019 r. (dot. terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów i losowania)
Wykonanie: Paweł Antczak
1623. Data: 2019-04-25 14:38
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory ławników w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1624. Data: 2019-04-25 14:38
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory ławników
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory ławników w 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1625. Data: 2019-04-25 14:37
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
1626. Data: 2019-04-25 14:35
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1627. Data: 2019-04-25 14:34
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1628. Data: 2019-04-25 08:36
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 06.05.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1629. Data: 2019-04-25 08:36
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 06.05.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1630. Data: 2019-04-24 10:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1631. Data: 2019-04-24 10:12
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1632. Data: 2019-04-24 10:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1633. Data: 2019-04-24 07:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
1634. Data: 2019-04-24 07:55
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację dot. 2.05.2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1635. Data: 2019-04-24 07:54
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację dot. pracy UG P-jń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1636. Data: 2019-04-19 09:09
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. miejsc przeznaczonych do umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1637. Data: 2019-04-19 09:05
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. miejsc przeznaczonych do umieszczania plakatów wyborczych
Wykonanie: Agnieszka Janik
1638. Data: 2019-04-19 08:42
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości obręb Stany.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
1639. Data: 2019-04-19 08:42
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości obręb Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
1640. Data: 2019-04-19 08:40
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Stany.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz
Wykonanie: Agnieszka Janik
1641. Data: 2019-04-19 08:40
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
1642. Data: 2019-04-18 14:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1643. Data: 2019-04-18 14:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
1644. Data: 2019-04-18 14:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1645. Data: 2019-04-18 14:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1646. Data: 2019-04-18 14:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1647. Data: 2019-04-18 11:18
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wymiana drewnianych elementów mostu w ciągu DG 678020S w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy - wersja edytowalna
Wykonanie: Agnieszka Janik
1648. Data: 2019-04-18 11:17
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wymiana drewnianych elementów mostu w ciągu DG 678020S w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy wersja pdf
Wykonanie: Agnieszka Janik
1649. Data: 2019-04-18 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wymiana drewnianych elementów mostu w ciągu DG 678020S w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano szczegółowe specyfikacje techniczne
Wykonanie: Agnieszka Janik
1650. Data: 2019-04-18 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wymiana drewnianych elementów mostu w ciągu DG 678020S w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano przedmiar robót
Wykonanie: Agnieszka Janik