główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5401. Data: 2017-01-31 13:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
5402. Data: 2017-01-31 13:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
5403. Data: 2017-01-31 13:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5404. Data: 2017-01-31 13:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5405. Data: 2017-01-31 13:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5406. Data: 2017-01-31 13:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5407. Data: 2017-01-31 13:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5408. Data: 2017-01-31 13:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5409. Data: 2017-01-30 16:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
5410. Data: 2017-01-30 16:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
5411. Data: 2017-01-30 16:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
5412. Data: 2017-01-30 16:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5413. Data: 2017-01-30 16:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
5414. Data: 2017-01-30 15:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5415. Data: 2017-01-30 15:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5416. Data: 2017-01-30 15:57
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje projektów uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5417. Data: 2017-01-30 15:56
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje projektów uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5418. Data: 2017-01-30 15:56
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje projektów uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść Informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5419. Data: 2017-01-30 15:52
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje projektów uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie
Wykonanie: Agnieszka Janik
5420. Data: 2017-01-30 13:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 6 lutego 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
5421. Data: 2017-01-30 13:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 6 lutego 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
5422. Data: 2017-01-30 13:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 6 lutego 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
5423. Data: 2017-01-30 13:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 6 lutego 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5424. Data: 2017-01-30 13:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 6 lutego 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5425. Data: 2017-01-30 13:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 6 lutego 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5426. Data: 2017-01-30 13:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 21.12.2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5427. Data: 2017-01-30 10:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 24.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5428. Data: 2017-01-30 10:35
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 24.2016 z dnia 30 stycznia 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5429. Data: 2017-01-26 09:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik - Wniosek
Wykonanie: Agnieszka Janik
5430. Data: 2017-01-26 09:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik - ocena
Wykonanie: Agnieszka Janik