główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8011. Data: 2015-08-12 09:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8012. Data: 2015-08-12 09:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8013. Data: 2015-08-11 13:04
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dotyczące ankiety na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia o ankiecie
Wykonanie: Agnieszka Janik
8014. Data: 2015-08-11 13:03
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dotyczące ankiety na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"
Wykonanie: Agnieszka Janik
8015. Data: 2015-08-11 08:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8016. Data: 2015-08-11 07:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarzadzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8017. Data: 2015-08-11 07:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8018. Data: 2015-08-10 15:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8019. Data: 2015-08-10 15:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
8020. Data: 2015-08-10 15:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w prawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.289.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8021. Data: 2015-08-10 15:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8022. Data: 2015-08-10 15:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8023. Data: 2015-08-10 15:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8024. Data: 2015-08-10 15:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 68/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8025. Data: 2015-08-10 15:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8026. Data: 2015-08-10 15:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8027. Data: 2015-08-10 15:41
Dział: Inne » Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano skład obwodowych komisji ds referendum
Wykonanie: Agnieszka Janik
8028. Data: 2015-08-10 15:40
Dział: Inne » Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8029. Data: 2015-08-10 15:38
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana godzin pracy w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie czasu pracy w UG P-jń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8030. Data: 2015-08-10 15:36
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uprzejmie informujemy, że w dniach 11 sierpnia - 14 sierpnia br. z powodu upałów Urząd Gminy Przystajń czynny będzie w godzinach 6:30-14:30. Za utrudnienia przepraszamy.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8031. Data: 2015-08-10 13:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.74.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z sal lekcyjnych w publicznych szkołach na terenie Gminy Przystajń dla których organem prowadzącym jest Gmina Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o stwierdzeniu nieważności uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8032. Data: 2015-08-07 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIX.289.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8033. Data: 2015-08-07 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8034. Data: 2015-08-07 09:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX.84.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8035. Data: 2015-08-07 09:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX.84.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8036. Data: 2015-08-07 09:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX.83.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8037. Data: 2015-08-07 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX.83.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8038. Data: 2015-08-07 09:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX.84.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8039. Data: 2015-08-07 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX.84.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8040. Data: 2015-08-07 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX.83.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik