główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3141

1. Data: 2015-11-18 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń na lata 2015-2032.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik - informację o ilości azbestu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2. Data: 2015-11-09 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gminny Program Gospodarki Odpadami » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń na lata 2015-2032.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt programu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3. Data: 2015-11-09 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gminny Program Gospodarki Odpadami » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń na lata 2015-2032
Wykonanie: Agnieszka Janik