główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5041. Data: 2017-04-27 08:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.246.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5042. Data: 2017-04-27 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.245.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5043. Data: 2017-04-27 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.245.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5044. Data: 2017-04-27 08:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.244.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5045. Data: 2017-04-27 08:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.244.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5046. Data: 2017-04-27 08:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.243.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5047. Data: 2017-04-27 08:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.243.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
5048. Data: 2017-04-27 08:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.241.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 40/5 oraz 41/5 w m. Bagna.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5049. Data: 2017-04-27 08:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.242.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 42/1 oraz 43/1 w m. Bagna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5050. Data: 2017-04-27 08:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.242.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 42/1 oraz 43/1 w m. Bagna
Wykonanie: Agnieszka Janik
5051. Data: 2017-04-27 08:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.241.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 40/5 oraz 41/5 w m. Bagna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5052. Data: 2017-04-27 08:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.241.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 40/5 oraz 41/5 w m. Bagna
Wykonanie: Agnieszka Janik
5053. Data: 2017-04-27 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.240.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5054. Data: 2017-04-27 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.240.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
5055. Data: 2017-04-27 08:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.239.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5056. Data: 2017-04-27 08:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.239.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
5057. Data: 2017-04-27 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.238.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Kuźnica Nowa, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5058. Data: 2017-04-27 08:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.238.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Kuźnica Nowa, stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5059. Data: 2017-04-27 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.237.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5060. Data: 2017-04-27 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI.237.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5061. Data: 2017-04-27 07:46
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXV.2017 z XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20 marca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5062. Data: 2017-04-27 07:46
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXV.2017 z XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20 marca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
5063. Data: 2017-04-27 07:39
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXV.2017 z XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20 marca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie za 2016 rok z monitoringu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2006 - 2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
5064. Data: 2017-04-27 07:36
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXV.2017 z XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20 marca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
5065. Data: 2017-04-27 07:35
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXV.2017 z XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20 marca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół z sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5066. Data: 2017-04-27 07:34
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXV.2017 z XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20 marca 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5067. Data: 2017-04-25 12:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5068. Data: 2017-04-25 12:26
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: dz. 33 Bór Zajaciński, dz. 52, 66, 375/2, 172/2 Kamińsko .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykonanie: Agnieszka Janik
5069. Data: 2017-04-25 12:25
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: dz. 33 Bór Zajaciński, dz. 52, 66, 375/2, 172/2 Kamińsko, dz.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5070. Data: 2017-04-24 10:36
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik