główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5431. Data: 2017-01-26 09:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik - Informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
5432. Data: 2017-01-26 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5433. Data: 2017-01-26 09:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
5434. Data: 2017-01-25 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5435. Data: 2017-01-25 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2017 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
5436. Data: 2017-01-19 15:37
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2017 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
5437. Data: 2017-01-19 15:36
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2017 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
5438. Data: 2017-01-19 15:35
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2017 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
5439. Data: 2017-01-19 15:34
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2017 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
5440. Data: 2017-01-17 15:27
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację GUS
Wykonanie: Agnieszka Janik
5441. Data: 2017-01-17 15:22
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację GUS
Wykonanie: Agnieszka Janik
5442. Data: 2017-01-17 15:20
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie z GUS
Wykonanie: Agnieszka Janik
5443. Data: 2017-01-13 12:03
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2016 z dnia 03.01.2017 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
5444. Data: 2017-01-13 12:00
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2016 z dnia 03.01.2017 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
5445. Data: 2017-01-12 15:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 132/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5446. Data: 2017-01-12 15:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 134/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5447. Data: 2017-01-12 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 133/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z pózn. zm..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5448. Data: 2017-01-12 10:30
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik A i B
Wykonanie: Agnieszka Janik
5449. Data: 2017-01-12 10:30
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
5450. Data: 2017-01-12 10:29
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5451. Data: 2017-01-12 10:28
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5452. Data: 2017-01-12 10:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano złączniki A i B
Wykonanie: Agnieszka Janik
5453. Data: 2017-01-12 10:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5454. Data: 2017-01-12 10:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono plik z zarządzeniem
Wykonanie: Agnieszka Janik
5455. Data: 2017-01-12 09:51
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 756, położonej w m. Stany oraz działki nr ewid. 91, położonej w m. Mrówczak.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5456. Data: 2017-01-12 09:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 756, położonej w m. Stany oraz działki nr ewid. 91, położonej w m. Mrówczak.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5457. Data: 2017-01-12 09:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 756, położonej w m. Stany oraz działki nr ewid. 91, położonej w m. Mrówczak.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5458. Data: 2017-01-12 09:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 756, położonej w m. Stany oraz działki nr ewid. 91, położonej w m. Mrówczak
Wykonanie: Agnieszka Janik
5459. Data: 2017-01-12 09:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2017 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5460. Data: 2017-01-12 09:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2017 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik