główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3451. Data: 2018-04-17 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pobór opłaty za usługi wodne.
Dodatkowy opis redaktora: sformatowano tekst informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3452. Data: 2018-04-17 09:30
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pobór opłaty za usługi wodne.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację i oświadczenie oświadczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
3453. Data: 2018-04-17 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Opis zmian: dodanie artykułu: Pobór opłaty za usługi wodne
Wykonanie: Agnieszka Janik
3454. Data: 2018-04-17 08:55
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3455. Data: 2018-04-16 12:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
3456. Data: 2018-04-16 12:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
3457. Data: 2018-04-16 12:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3458. Data: 2018-04-16 12:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3459. Data: 2018-04-16 12:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3460. Data: 2018-04-16 12:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3461. Data: 2018-04-16 12:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3462. Data: 2018-04-16 12:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3463. Data: 2018-04-16 12:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3464. Data: 2018-04-16 12:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3465. Data: 2018-04-16 12:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 38.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3466. Data: 2018-04-16 12:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 38.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3467. Data: 2018-04-16 12:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 16.04.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
3468. Data: 2018-04-16 12:13
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 16.04.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
3469. Data: 2018-04-16 12:13
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 16.04.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3470. Data: 2018-04-16 12:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 16.04.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3471. Data: 2018-04-16 12:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 16.04.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3472. Data: 2018-04-16 12:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 19 marca 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3473. Data: 2018-04-12 11:50
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97.2017.EJ.10 z dnia 9 kwietnia 2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3474. Data: 2018-04-12 11:49
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97.2017.EJ.10 z dnia 9 kwietnia 2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa"
Wykonanie: Agnieszka Janik
3475. Data: 2018-04-12 09:28
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2018
Wykonanie: Paweł Antczak
3476. Data: 2018-04-12 09:27
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2018
Wykonanie: Paweł Antczak
3477. Data: 2018-04-12 09:26
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2018
Wykonanie: Paweł Antczak
3478. Data: 2018-04-12 09:25
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okresowa ocena jakości wody za rok 2017 dla gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
3479. Data: 2018-04-12 09:23
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2017 z dnia 29.01.2018 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
3480. Data: 2018-04-12 09:22
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okresowa ocena jakości wody za rok 2017 dla gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak