główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1681. Data: 2019-04-15 15:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2019 z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1682. Data: 2019-04-15 15:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 37/2019 z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1683. Data: 2019-04-15 15:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2019 z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
1684. Data: 2019-04-15 15:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2019 z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1685. Data: 2019-04-15 15:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 36/2019 z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1686. Data: 2019-04-15 09:09
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o pracy Urzędu w okresie świątecznym
Wykonanie: Agnieszka Janik
1687. Data: 2019-04-15 09:08
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o pracy Urzędu w okresie świątecznym
Wykonanie: Agnieszka Janik
1688. Data: 2019-04-12 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie (Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń) dostępne jest w zakładce Organy Gminy -> Wójt Gminy -> Zarządzenia z 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1689. Data: 2019-04-12 13:05
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Majątek publiczny » 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia komunalnego na 31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1690. Data: 2019-04-12 13:04
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Majątek publiczny » 2018 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Stan mienia komunalnego na 31.12.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1691. Data: 2019-04-12 12:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono załącznik nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
1692. Data: 2019-04-12 12:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono zał nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
1693. Data: 2019-04-12 12:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono zał nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
1694. Data: 2019-04-12 12:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono zał nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
1695. Data: 2019-04-12 12:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GBP
Wykonanie: Agnieszka Janik
1696. Data: 2019-04-12 12:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GOKSiR
Wykonanie: Agnieszka Janik
1697. Data: 2019-04-12 12:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o stanie mienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1698. Data: 2019-04-12 12:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
1699. Data: 2019-04-12 12:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
1700. Data: 2019-04-12 12:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
1701. Data: 2019-04-12 12:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
1702. Data: 2019-04-12 12:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
1703. Data: 2019-04-12 12:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
1704. Data: 2019-04-12 12:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
1705. Data: 2019-04-12 12:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
1706. Data: 2019-04-12 12:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1707. Data: 2019-04-12 12:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1708. Data: 2019-04-12 12:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano część opisową
Wykonanie: Agnieszka Janik
1709. Data: 2019-04-12 12:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1710. Data: 2019-04-11 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk