główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3031. Data: 2018-06-21 14:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.35.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3032. Data: 2018-06-21 14:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.354.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3033. Data: 2018-06-21 14:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.354.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
3034. Data: 2018-06-21 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.353.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3035. Data: 2018-06-21 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.353.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3036. Data: 2018-06-21 14:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.345.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3037. Data: 2018-06-21 14:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.345.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3038. Data: 2018-06-21 14:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.344.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3039. Data: 2018-06-21 14:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.344.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3040. Data: 2018-06-21 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.354.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3041. Data: 2018-06-21 14:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.353.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3042. Data: 2018-06-21 14:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.352.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3043. Data: 2018-06-21 14:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.351.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII.331.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3044. Data: 2018-06-21 13:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.350.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI.311.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 815/11, 815/13, 815/15, 815/18, 815/20 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3045. Data: 2018-06-21 13:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.349.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV.35.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3046. Data: 2018-06-21 13:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.348.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3047. Data: 2018-06-21 13:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.347.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3048. Data: 2018-06-21 13:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.346.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową "Zasłużony dla Rolnictwa".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3049. Data: 2018-06-21 13:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.345.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3050. Data: 2018-06-21 13:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.344.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3051. Data: 2018-06-21 10:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.354.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
3052. Data: 2018-06-21 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.353.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3053. Data: 2018-06-21 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.352.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3054. Data: 2018-06-21 10:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.351.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII.331.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
3055. Data: 2018-06-21 09:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.350.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI.311.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 815/11, 815/13, 815/15, 815/18, 815/20 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3056. Data: 2018-06-21 09:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.349.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV.35.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Wykonanie: Agnieszka Janik
3057. Data: 2018-06-21 09:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.348.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3058. Data: 2018-06-21 09:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.347.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3059. Data: 2018-06-21 09:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.346.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową "Zasłużony dla Rolnictwa"
Wykonanie: Agnieszka Janik
3060. Data: 2018-06-21 09:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.345.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik