główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6451. Data: 2016-06-02 08:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jelonek Jadwiga.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6452. Data: 2016-06-02 08:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierat Grzegorz.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6453. Data: 2016-06-02 08:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kmieć Zbigniew.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6454. Data: 2016-06-02 08:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kulej Zdzisława.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6455. Data: 2016-06-02 08:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leśniak Janusz.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6456. Data: 2016-06-02 07:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marczak Zbigniew.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6457. Data: 2016-06-02 07:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pilarz Jacek.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6458. Data: 2016-06-02 07:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Zenon.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6459. Data: 2016-06-02 07:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sas Jan.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6460. Data: 2016-06-02 07:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6461. Data: 2016-06-02 07:45
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wręczycki Remigiusz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6462. Data: 2016-06-01 10:08
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVI.2016 z XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 kwietnia 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GOKSiR za 2015 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
6463. Data: 2016-06-01 10:06
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVI.2016 z XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 kwietnia 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GBP za 2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
6464. Data: 2016-06-01 10:00
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVI.2016 z XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 kwietnia 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GOPS za 2015 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
6465. Data: 2016-06-01 09:59
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVI.2016 z XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 kwietnia 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GZOS za 2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
6466. Data: 2016-06-01 09:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVI.2016 z XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 kwietnia 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
6467. Data: 2016-06-01 09:54
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVI.2016 z XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 kwietnia 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół nr XVI/2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6468. Data: 2016-06-01 09:52
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XVI.2016 z XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 kwietnia 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6469. Data: 2016-05-31 09:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6470. Data: 2016-05-30 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Przystajń w roku 2016".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załączniki w formie edytowalnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
6471. Data: 2016-05-30 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Przystajń w roku 2016".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
6472. Data: 2016-05-30 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Przystajń w roku 2016".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6473. Data: 2016-05-30 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Przystajń w roku 2016"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6474. Data: 2016-05-25 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działek nr ewid. 360/2 i 361, położonych w m. Przystajń oraz działek nr ewid. 660 i 686, położonych w m. Stany.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia z wykazem nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
6475. Data: 2016-05-25 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działek nr ewid. 360/2 i 361, położonych w m. Przystajń oraz działek nr ewid. 660 i 686, położonych w m. Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
6476. Data: 2016-05-24 15:15
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - obowiązujący od dnia 22.04.2016 r. zawierający błąd
Wykonanie: Agnieszka Janik
6477. Data: 2016-05-24 13:52
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano pismo - informację dot. badania struktury gospodarstw rolnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
6478. Data: 2016-05-24 13:50
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plakat - badanie struktury gospodarstw rolnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
6479. Data: 2016-05-24 11:54
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6480. Data: 2016-05-23 15:52
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano drugi załącznik do projektu nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik