główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10261. Data: 2013-12-17 12:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10262. Data: 2013-12-12 08:02
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert i Pakiet informacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie terminu składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
10263. Data: 2013-12-11 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Dostawa opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO groszek do Zespołu Szkół w Przystajni oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
10264. Data: 2013-12-10 13:15
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10265. Data: 2013-12-09 12:06
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kredytach i pożyczkach posiadanych przez gminę Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano korektę informacji na 30 listopada
Wykonanie: Agnieszka Janik
10266. Data: 2013-12-09 11:41
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kredytach i pożyczkach posiadanych przez gminę Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10267. Data: 2013-12-09 11:30
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
10268. Data: 2013-12-09 11:29
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię RIO o prawidłowości długu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10269. Data: 2013-12-09 10:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.239.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 zastępuje się na lata 2013-2024 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10270. Data: 2013-12-09 10:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXI.239.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 zastępuje się na lata 2013-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
10271. Data: 2013-12-09 10:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.238.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10272. Data: 2013-12-09 10:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXI.238.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10273. Data: 2013-12-09 10:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.237.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10274. Data: 2013-12-09 10:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXI.237.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10275. Data: 2013-12-09 10:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.236.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10276. Data: 2013-12-09 10:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXI.236.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10277. Data: 2013-12-09 10:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.234.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10278. Data: 2013-12-09 10:39
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXI.234.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10279. Data: 2013-12-09 10:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.234.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10280. Data: 2013-12-09 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.235.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10281. Data: 2013-12-09 10:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.236.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10282. Data: 2013-12-09 10:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.235.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10283. Data: 2013-12-09 10:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.237.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10284. Data: 2013-12-09 10:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.238.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10285. Data: 2013-12-09 10:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.239.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 zastępuje się na lata 2013-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10286. Data: 2013-12-09 10:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXI.239.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 zastępuje się na lata 2013-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
10287. Data: 2013-12-09 10:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXI.238.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10288. Data: 2013-12-09 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXI.237.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10289. Data: 2013-12-09 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXI.236.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10290. Data: 2013-12-09 10:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXI.235.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik