główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3661. Data: 2018-02-28 11:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.325.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
3662. Data: 2018-02-28 11:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.324.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3663. Data: 2018-02-28 11:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.323.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
3664. Data: 2018-02-28 11:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.322.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII.276.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń - zadanie I"
Wykonanie: Agnieszka Janik
3665. Data: 2018-02-28 11:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.321.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
3666. Data: 2018-02-28 11:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.320.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 827/6 oraz 826/14 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3667. Data: 2018-02-28 11:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.319.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 826/11, 826/17, 826/19 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3668. Data: 2018-02-28 11:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.318.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 824/11, 824/13, 824/16, 824/18 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3669. Data: 2018-02-28 11:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.317.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 823/25, 823/27, 823/30, 823/32 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3670. Data: 2018-02-28 11:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.316.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 823/34 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3671. Data: 2018-02-28 11:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.315.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.819/8, 819/10, 819/12, 819/15, 819/17 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3672. Data: 2018-02-28 11:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.314.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 820/1 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3673. Data: 2018-02-28 11:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.313.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.817/20, 817/22, 817/25, 817/27, 817/29 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3674. Data: 2018-02-28 11:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.312.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 817/8, 817/10, 817/13, 817/15, 817/17 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3675. Data: 2018-02-28 11:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.311.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.815/11, 815/13, 815/15, 815/18, 815/20 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3676. Data: 2018-02-28 11:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.310.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.11/24 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3677. Data: 2018-02-28 11:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.309.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.11/22 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3678. Data: 2018-02-28 10:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.308.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
3679. Data: 2018-02-28 10:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXV.2018 z XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 22.01.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono numer protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3680. Data: 2018-02-27 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3681. Data: 2018-02-27 08:26
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXV.2017 z XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 22.01.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
3682. Data: 2018-02-27 08:25
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXV.2017 z XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 22.01.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3683. Data: 2018-02-27 08:23
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXXV.2017 z XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 22.01.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3684. Data: 2018-02-26 13:36
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach DOOŚ-DŚII.4210.58.2016.mk .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zawiadomienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3685. Data: 2018-02-26 13:35
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach DOOŚ-DŚII.4210.58.2016.mk
Wykonanie: Agnieszka Janik
3686. Data: 2018-02-26 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3687. Data: 2018-02-26 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3688. Data: 2018-02-26 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3689. Data: 2018-02-23 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3690. Data: 2018-02-23 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk