główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5161. Data: 2017-03-29 20:16
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5162. Data: 2017-03-29 20:16
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5163. Data: 2017-03-29 19:53
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5164. Data: 2017-03-29 19:53
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5165. Data: 2017-03-29 19:52
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5166. Data: 2017-03-29 19:41
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5167. Data: 2017-03-29 19:40
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5168. Data: 2017-03-29 19:31
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5169. Data: 2017-03-29 19:30
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5170. Data: 2017-03-29 19:17
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5171. Data: 2017-03-29 19:16
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5172. Data: 2017-03-29 19:15
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5173. Data: 2017-03-29 13:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 20 marca 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5174. Data: 2017-03-29 11:06
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano link do pobrania załącznika graficznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5175. Data: 2017-03-29 10:42
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono nieczytelny załącznik graficzny cz 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
5176. Data: 2017-03-29 10:41
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono nieczytelny załącznik graficzny cz 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5177. Data: 2017-03-29 10:40
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono nieczytelny załącznik graficzny cz 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5178. Data: 2017-03-29 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5179. Data: 2017-03-29 10:30
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o sposobie rozpakowania załącznika graficznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5180. Data: 2017-03-29 10:09
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik graficzny cz 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
5181. Data: 2017-03-29 10:08
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik graficzny cz 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5182. Data: 2017-03-29 10:08
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik graficzny cz 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5183. Data: 2017-03-29 09:27
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano prognozę oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Agnieszka Janik
5184. Data: 2017-03-29 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tekst studium
Wykonanie: Agnieszka Janik
5185. Data: 2017-03-29 09:20
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5186. Data: 2017-03-28 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5187. Data: 2017-03-27 15:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV.223.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5188. Data: 2017-03-27 15:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.236.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5189. Data: 2017-03-27 15:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.236.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5190. Data: 2017-03-27 15:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.235.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik