główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10681. Data: 2013-09-30 15:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
10682. Data: 2013-09-30 15:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
10683. Data: 2013-09-30 15:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
10684. Data: 2013-09-30 15:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
10685. Data: 2013-09-30 15:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
10686. Data: 2013-09-30 15:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
10687. Data: 2013-09-30 15:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
10688. Data: 2013-09-30 15:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
10689. Data: 2013-09-30 15:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
10690. Data: 2013-09-30 15:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
10691. Data: 2013-09-30 15:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu: ?Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń?
Wykonanie: Paweł Antczak
10692. Data: 2013-09-26 14:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 57/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
10693. Data: 2013-09-26 14:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 56/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 56
Wykonanie: Agnieszka Janik
10694. Data: 2013-09-26 14:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 56/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10695. Data: 2013-09-20 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 46 zlokalizowanej w miejscowości Michalinów .
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto publikację
Wykonanie: Agnieszka Janik
10696. Data: 2013-09-20 14:27
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 20.09.2013 r. - próbki wody z miejscowości Kostrzyna, Ługi-Radły..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paweł Antczak
10697. Data: 2013-09-20 14:25
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 20.09.2013 r. - próbki wody z miejscowości Kostrzyna, Ługi-Radły.
Wykonanie: Paweł Antczak
10698. Data: 2013-09-20 12:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.213.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10699. Data: 2013-09-20 12:29
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10700. Data: 2013-09-20 12:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10701. Data: 2013-09-20 12:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.211.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10702. Data: 2013-09-20 12:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.206.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zasad wspierania rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10703. Data: 2013-09-19 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.210.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. "Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10704. Data: 2013-09-19 15:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.209.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. "Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10705. Data: 2013-09-19 14:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.208.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Przystajń" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10706. Data: 2013-09-19 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.207.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy placowi zlokalizowanemu na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10707. Data: 2013-09-19 14:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.215.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10708. Data: 2013-09-19 14:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.215.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
10709. Data: 2013-09-19 14:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.214.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10710. Data: 2013-09-19 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.214.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik