główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9421. Data: 2014-09-18 15:11
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9422. Data: 2014-09-18 15:10
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
9423. Data: 2014-09-18 15:09
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9424. Data: 2014-09-18 15:06
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9425. Data: 2014-09-18 15:05
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9426. Data: 2014-09-18 15:04
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: pinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9427. Data: 2014-09-18 15:02
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki nr 3 - 4 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9428. Data: 2014-09-18 15:00
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9429. Data: 2014-09-18 14:59
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: Tabele nr 9 - 11 do zał. nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9430. Data: 2014-09-18 14:58
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: Tabele nr 4 - 8 do zał. nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9431. Data: 2014-09-18 14:57
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: Tabela nr 3 do zał. nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9432. Data: 2014-09-18 14:56
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: Tabela nr 2 do zał. nr 1 - Wydatki
Wykonanie: Agnieszka Janik
9433. Data: 2014-09-18 14:54
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: Tabela nr 1 do zał. nr 1 - Dochody
Wykonanie: Agnieszka Janik
9434. Data: 2014-09-18 14:52
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1 do wykonania budżetu za I półrocze 2014.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1 do wykonania budżetu za I półrocze 2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9435. Data: 2014-09-18 14:51
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie - wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9436. Data: 2014-09-18 14:46
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9437. Data: 2014-09-18 14:46
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9438. Data: 2014-09-18 14:40
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: RB N za II kwartał 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9439. Data: 2014-09-18 14:39
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB Z za II kwartał 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9440. Data: 2014-09-18 14:37
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB NDS za II kwartał 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9441. Data: 2014-09-18 14:36
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB-27S za II kwartał 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9442. Data: 2014-09-18 14:36
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB-27S za II kwartał 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9443. Data: 2014-09-18 14:35
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB-N za I kwartał 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9444. Data: 2014-09-18 14:34
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę dot obligacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9445. Data: 2014-09-18 14:32
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ostatnią uchwałę zmieniającą WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
9446. Data: 2014-09-18 14:30
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF.
Dodatkowy opis redaktora: dodaną uchwałę WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
9447. Data: 2014-09-18 14:26
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ostatnią uchwałę zmieniającą budzet
Wykonanie: Agnieszka Janik
9448. Data: 2014-09-18 14:25
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF.
Dodatkowy opis redaktora: dodano pierwotną uchwałę budżetową
Wykonanie: Agnieszka Janik
9449. Data: 2014-09-18 14:18
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB Z za I kwartał 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9450. Data: 2014-09-18 14:18
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB nds za I kwartał 2014 r
Wykonanie: Agnieszka Janik