główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2971. Data: 2018-07-12 12:55
Dział: Inne » RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o projekcie.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację o projekcie
Wykonanie: Agnieszka Janik
2972. Data: 2018-07-12 12:43
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
2973. Data: 2018-07-12 10:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr XLI.357.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2974. Data: 2018-07-12 09:59
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr XLI.357.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2975. Data: 2018-07-12 09:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr XLI.357.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2976. Data: 2018-07-12 09:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr XLI.357.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2977. Data: 2018-07-12 09:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.352.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2978. Data: 2018-07-12 09:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2979. Data: 2018-07-12 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr XLI.357.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2980. Data: 2018-07-12 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr XLI.357.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2981. Data: 2018-07-12 08:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLI.356.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2982. Data: 2018-07-12 08:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLI.356.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2983. Data: 2018-07-12 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XLI.355.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL.352.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2984. Data: 2018-07-12 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XLI.355.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2018 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL.352.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2985. Data: 2018-07-12 08:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XLI.355.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2018 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL.352.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2986. Data: 2018-07-12 08:43
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XL.2018 z XL sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20.06.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
2987. Data: 2018-07-12 08:42
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XL.2018 z XL sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20.06.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2988. Data: 2018-07-12 08:40
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XL.2018 z XL sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20.06.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2989. Data: 2018-07-10 12:47
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na VII i VIII 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2990. Data: 2018-07-09 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2991. Data: 2018-07-09 13:18
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.7.001.2018.D z dnia 5 lipca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2992. Data: 2018-07-09 13:18
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.7.001.2018.D z dnia 5 lipca 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2993. Data: 2018-07-09 13:16
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na VII i VIII 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano harmonogram dyżurów
Wykonanie: Agnieszka Janik
2994. Data: 2018-07-09 13:16
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na VII i VIII 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2995. Data: 2018-07-04 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
2996. Data: 2018-07-04 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2997. Data: 2018-07-04 13:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2998. Data: 2018-07-04 13:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2999. Data: 2018-07-04 13:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3000. Data: 2018-07-04 13:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik