główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3781. Data: 2018-02-09 12:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3782. Data: 2018-02-09 12:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
3783. Data: 2018-02-09 12:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3784. Data: 2018-02-09 12:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3785. Data: 2018-02-09 12:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 11/2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
3786. Data: 2018-02-09 12:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3787. Data: 2018-02-08 13:12
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97.2017.EJ.3 z dnia 2 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3788. Data: 2018-02-08 13:11
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97.2017.EJ.3 z dnia 2 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa"
Wykonanie: Agnieszka Janik
3789. Data: 2018-02-07 10:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa - etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3790. Data: 2018-02-06 15:17
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2017 z dnia 29.01.2018 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
3791. Data: 2018-02-06 15:16
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2017 z dnia 29.01.2018 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
3792. Data: 2018-02-05 16:09
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wyników
Wykonanie: Agnieszka Janik
3793. Data: 2018-02-01 13:34
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot. zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3794. Data: 2018-02-01 13:31
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3795. Data: 2018-02-01 13:30
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o nowym ogłoszeniu dot. zwrotu podatku akcyzowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
3796. Data: 2018-02-01 13:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr ewid. 115/2 w m. Kuźnicy Nowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3797. Data: 2018-02-01 13:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr ewid. 115/2 w m. Kuźnicy Nowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
3798. Data: 2018-02-01 13:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
3799. Data: 2018-02-01 13:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3800. Data: 2018-02-01 13:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3801. Data: 2018-02-01 10:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Kwiatowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3802. Data: 2018-02-01 10:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Kwiatowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3803. Data: 2018-02-01 08:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3804. Data: 2018-02-01 08:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3805. Data: 2018-02-01 08:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3806. Data: 2018-02-01 08:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3807. Data: 2018-02-01 08:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3808. Data: 2018-02-01 08:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa - etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3809. Data: 2018-01-31 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3810. Data: 2018-01-31 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk