główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1981. Data: 2019-01-30 11:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
1982. Data: 2019-01-30 11:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
1983. Data: 2019-01-30 11:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1984. Data: 2019-01-30 11:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 dochody UG
Wykonanie: Agnieszka Janik
1985. Data: 2019-01-30 11:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 wydatki UG
Wykonanie: Agnieszka Janik
1986. Data: 2019-01-30 11:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
1987. Data: 2019-01-30 11:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1988. Data: 2019-01-30 09:22
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Wspólne posiedzenia komisji stałych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 06.02.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1989. Data: 2019-01-30 09:20
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Wspólne posiedzenia komisji stałych
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 06.02.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1990. Data: 2019-01-29 14:45
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
1991. Data: 2019-01-29 13:43
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz nr 353, 354 Kuźnica Stara.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1992. Data: 2019-01-29 13:42
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz nr 353, 354 Kuźnica Stara
Wykonanie: Agnieszka Janik
1993. Data: 2019-01-29 13:31
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja skarg, wniosków i petycji » Prace Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1994. Data: 2019-01-29 13:31
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja skarg, wniosków i petycji » Prace Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1995. Data: 2019-01-29 13:28
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1996. Data: 2019-01-29 13:27
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1997. Data: 2019-01-29 13:27
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1998. Data: 2019-01-29 13:26
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1999. Data: 2019-01-29 13:25
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji nr 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2000. Data: 2019-01-29 13:24
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji nr 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2001. Data: 2019-01-29 13:24
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Harmonogram sesji Rady Gminy.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2002. Data: 2019-01-29 13:23
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Harmonogram sesji Rady Gminy.
Opis zmian: dodanie artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2003. Data: 2019-01-29 13:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.35.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2004. Data: 2019-01-29 13:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.35.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019+2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
2005. Data: 2019-01-29 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.34.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2006. Data: 2019-01-29 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.33.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2007. Data: 2019-01-29 13:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.33.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Mrówczak, Stany, Brzeziny, i Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
2008. Data: 2019-01-29 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.32.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/15/2000 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2009. Data: 2019-01-29 13:11
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
2010. Data: 2019-01-29 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.32.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/15/2000 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik