główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10141. Data: 2014-01-27 15:03
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia o konkursie
Wykonanie: Agnieszka Janik
10142. Data: 2014-01-27 15:02
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10143. Data: 2014-01-20 13:20
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Stany).
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono uszkodzony załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
10144. Data: 2014-01-20 13:17
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Stany).
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
10145. Data: 2014-01-20 13:14
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz. nr 231/1 Kamińsko.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10146. Data: 2014-01-20 13:14
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz. nr 231/1 Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
10147. Data: 2014-01-20 13:12
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Stany).
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10148. Data: 2014-01-20 13:10
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Stany)
Wykonanie: Agnieszka Janik
10149. Data: 2014-01-17 14:35
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uzbrojeniu w pompę, orurowanie i niezbędną armaturę oraz wykonanie obudowy studni, istniejącego odwiertu studni głębinowej nr 4 w miejscowości Przystajń - Gmina Przystajń, wykonanie pomp głębinowych wraz z armaturą i orurowaniem oraz modernizacji obudów studni w istniejących studniach w ujęciach nr 1, 2, budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Przystajń - Gmina Przystajń wraz z przewodem wodociągowym łączącym SUW z istniejąca gminną rozdzielczą siecią wodociągową.
Wykonanie: Paweł Antczak
10150. Data: 2014-01-17 14:33
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uzbrojeniu w pompę, orurowanie i niezbędną armaturę oraz wykonanie obudowy studni, istniejącego odwiertu studni głębinowej nr 4 w miejscowości Przystajń - Gmina Przystajń, wykonanie pomp głębinowych wraz z armaturą i orurowaniem oraz modernizacji obudów studni w istniejących studniach w ujęciach nr 1, 2, budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Przystajń - Gmina Przystajń wraz z przewodem wodociągowym łączącym SUW z istniejąca gminną rozdzielczą siecią wodociągową.
Wykonanie: Paweł Antczak
10151. Data: 2014-01-17 14:31
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uzbrojeniu w pompę, orurowanie i niezbędną armaturę oraz wykonanie obudowy studni, istniejącego odwiertu studni głębinowej nr 4 w miejscowości Przystajń - Gmina Przystajń, wykonanie pomp głębinowych wraz z armaturą i orurowaniem oraz modernizacji obudów studni w istniejących studniach w ujęciach nr 1, 2, budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Przystajń ? Gmina Przystajń wraz z przewodem wodociągowym łączącym SUW z istniejąca gminną rozdzielczą siecią wodociągową.
Wykonanie: Paweł Antczak
10152. Data: 2014-01-17 14:29
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uzbrojeniu w pompę, orurowanie i niezbędną armaturę oraz wykonanie obudowy studni, istniejącego odwiertu studni głębinowej nr 4 w miejscowości Przystajń - Gmina Przystajń, wykonanie pomp głębinowych wraz z armaturą i orurowaniem oraz modernizacji obudów studni w istniejących studniach w ujęciach nr 1, 2, budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Przystajń ? Gmina Przystajń wraz z przewodem wodociągowym łączącym SUW z istniejąca gminną rozdzielczą siecią wodociągową.
Wykonanie: Paweł Antczak
10153. Data: 2014-01-17 14:28
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uzbrojeniu w pompę, orurowanie i niezbędną armaturę oraz wykonanie obudowy studni, istniejącego odwiertu studni głębinowej nr 4 w miejscowości Przystajń ? Gmina Przystajń, wykonanie pomp głębinowych wraz z armaturą i orurowaniem oraz modernizacji obudów studni w istniejących studniach w ujęciach nr 1, 2, budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Przystajń ? Gmina Przystajń wraz z przewodem wodociągowym łączącym SUW z istniejąca gminną rozdzielczą siecią wodociągową.
Wykonanie: Paweł Antczak
10154. Data: 2014-01-17 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10155. Data: 2014-01-17 13:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
10156. Data: 2014-01-17 13:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10157. Data: 2014-01-17 13:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10158. Data: 2014-01-17 12:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10159. Data: 2014-01-17 12:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10160. Data: 2014-01-17 12:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10161. Data: 2014-01-17 12:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10162. Data: 2014-01-17 09:24
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 4 kwietnia 2011 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
10163. Data: 2014-01-16 15:05
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXIV.2013 z XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 11 marca 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono uszkodzony załącznik dot. strategii
Wykonanie: Agnieszka Janik
10164. Data: 2014-01-16 09:28
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
10165. Data: 2014-01-16 09:26
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 25.01.2014 - Brzeziny, Siekierowizna, Wrzosy, Wilcza Góra, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko, Bór Zajaciński, Górki, Stany
Wykonanie: Paweł Antczak
10166. Data: 2014-01-16 09:24
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 25.01.2014 - Brzeziny, Siekierowizna, Wrzosy, Wilcza Góra, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko, Bór Zajaciński, Górki, Stany
Wykonanie: Paweł Antczak
10167. Data: 2014-01-14 14:04
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek leśny na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10168. Data: 2014-01-14 14:03
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: dodanie artykułu: Podatek leśny na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10169. Data: 2014-01-13 16:33
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10170. Data: 2014-01-10 15:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.234.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o nieważności uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik