główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8161. Data: 2015-07-02 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII.71.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms"
Wykonanie: Agnieszka Janik
8162. Data: 2015-07-02 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.70.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8163. Data: 2015-07-02 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII.70.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8164. Data: 2015-07-02 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.78.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V", będącej własnością Gminy Przystajń, na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8165. Data: 2015-07-02 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII.78.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V", będącej własnością Gminy Przystajń, na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód
Wykonanie: Agnieszka Janik
8166. Data: 2015-07-02 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.77.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.56.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno - wypoczynkowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8167. Data: 2015-07-02 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII.77.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.56.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno - wypoczynkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8168. Data: 2015-07-02 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.76.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8169. Data: 2015-07-02 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII.76.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8170. Data: 2015-07-02 12:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.75.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8171. Data: 2015-07-02 12:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII.75.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
8172. Data: 2015-07-02 12:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.74.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z sal lekcyjnych w publicznych szkołach na terenie Gminy Przystajń dla których organem prowadzącym jest Gmina Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8173. Data: 2015-07-02 12:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII.74.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z sal lekcyjnych w publicznych szkołach na terenie Gminy Przystajń dla których organem prowadzącym jest Gmina Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8174. Data: 2015-07-02 12:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.73.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano publikację uchwały nr VIII.73.2015 - załącznik zostanie dodany w terminie późniejszym
Wykonanie: Agnieszka Janik
8175. Data: 2015-07-02 12:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII.73.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8176. Data: 2015-07-02 12:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.72.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8177. Data: 2015-07-02 12:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII.72.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego"
Wykonanie: Agnieszka Janik
8178. Data: 2015-07-02 12:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.70.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8179. Data: 2015-07-02 12:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.71.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8180. Data: 2015-07-02 12:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII.71.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms"
Wykonanie: Agnieszka Janik
8181. Data: 2015-07-02 12:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.70.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8182. Data: 2015-07-02 12:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII.70.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8183. Data: 2015-07-02 12:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 54/2015 dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8184. Data: 2015-07-02 12:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 54/2015 dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8185. Data: 2015-07-02 12:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 54/2015 dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8186. Data: 2015-07-02 12:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 53/2015 dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8187. Data: 2015-07-02 12:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 53/2015 dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8188. Data: 2015-07-02 12:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 53/2015 dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8189. Data: 2015-07-01 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 55/2015 dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr do 2 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8190. Data: 2015-07-01 09:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 55/2015 dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik