główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8941. Data: 2015-01-05 16:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Budżet 2014 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.15.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8942. Data: 2015-01-05 16:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.15.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8943. Data: 2015-01-05 16:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.15.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8944. Data: 2015-01-05 16:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.272.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8945. Data: 2015-01-05 16:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.272.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
8946. Data: 2015-01-05 16:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.13.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8947. Data: 2015-01-05 16:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.13.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8948. Data: 2015-01-05 16:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.12.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8949. Data: 2015-01-05 16:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.12.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8950. Data: 2015-01-05 16:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.11.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8951. Data: 2015-01-05 15:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.11.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8952. Data: 2015-01-05 15:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.10.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8953. Data: 2015-01-05 15:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.10.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Wykonanie: Agnieszka Janik
8954. Data: 2015-01-05 15:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
8955. Data: 2015-01-05 15:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 136/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8956. Data: 2015-01-05 15:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 136/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8957. Data: 2014-12-30 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
8958. Data: 2014-12-30 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4 - wykaz posiadanego sprzętu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8959. Data: 2014-12-30 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: zał - ulotka
Wykonanie: Agnieszka Janik
8960. Data: 2014-12-30 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 3 istotne postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8961. Data: 2014-12-30 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 - oświadczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
8962. Data: 2014-12-30 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1 -- oferta
Wykonanie: Agnieszka Janik
8963. Data: 2014-12-30 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
8964. Data: 2014-12-30 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8965. Data: 2014-12-30 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8966. Data: 2014-12-30 11:49
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura
Wykonanie: Alina Piśniak
8967. Data: 2014-12-30 10:07
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr II.2014 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
8968. Data: 2014-12-30 10:06
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr II.2014 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8969. Data: 2014-12-30 10:06
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr II.2014 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8970. Data: 2014-12-30 08:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Agnieszka Janik