główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3991. Data: 2018-01-11 15:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3992. Data: 2018-01-11 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzania
Wykonanie: Agnieszka Janik
3993. Data: 2018-01-11 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
3994. Data: 2018-01-09 13:34
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Podatek od nieruchomości w 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3995. Data: 2018-01-09 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: dodanie artykułu: Podatek leśny w 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3996. Data: 2018-01-09 13:23
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: dodanie artykułu: Podatek leśny w 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3997. Data: 2018-01-05 15:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3998. Data: 2018-01-05 14:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3999. Data: 2018-01-05 14:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2018 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
4000. Data: 2018-01-05 14:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4001. Data: 2018-01-05 14:40
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4002. Data: 2018-01-05 14:37
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
4003. Data: 2018-01-05 14:36
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4004. Data: 2018-01-05 14:35
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2018 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
4005. Data: 2018-01-05 10:26
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
4006. Data: 2018-01-05 10:25
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4007. Data: 2018-01-04 15:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4008. Data: 2018-01-04 15:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4009. Data: 2018-01-04 15:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4010. Data: 2018-01-04 15:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4011. Data: 2018-01-04 15:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4012. Data: 2018-01-04 15:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4013. Data: 2018-01-04 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4014. Data: 2018-01-04 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4015. Data: 2018-01-04 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4016. Data: 2018-01-04 15:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4017. Data: 2018-01-04 15:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4018. Data: 2018-01-04 15:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4019. Data: 2018-01-04 15:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4020. Data: 2018-01-04 15:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik