główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

511. Data: 2020-01-07 12:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 131/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT
Wykonanie: Agnieszka Janik
512. Data: 2020-01-07 12:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 133/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
513. Data: 2020-01-07 12:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 133/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
514. Data: 2020-01-07 12:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 133/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
515. Data: 2020-01-07 12:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
516. Data: 2020-01-07 12:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
517. Data: 2020-01-07 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Plany Zamówień Publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
518. Data: 2020-01-07 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Plany Zamówień Publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
519. Data: 2020-01-07 09:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
520. Data: 2020-01-02 14:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2020 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
521. Data: 2020-01-02 14:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2020 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
522. Data: 2020-01-02 14:27
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2020 roku w Gminie Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zaproszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
523. Data: 2020-01-02 14:27
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2020 roku w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
524. Data: 2020-01-02 14:24
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2020 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
525. Data: 2020-01-02 14:23
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2020 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
526. Data: 2020-01-02 13:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
527. Data: 2020-01-02 13:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
528. Data: 2020-01-02 13:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
529. Data: 2020-01-02 13:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
530. Data: 2020-01-02 13:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
531. Data: 2020-01-02 13:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
532. Data: 2020-01-02 13:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
533. Data: 2020-01-02 13:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
534. Data: 2020-01-02 13:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
535. Data: 2020-01-02 13:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
536. Data: 2020-01-02 13:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
537. Data: 2020-01-02 12:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
538. Data: 2020-01-02 12:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
539. Data: 2020-01-02 12:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
540. Data: 2020-01-02 12:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik