główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4981. Data: 2017-05-18 09:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leszczyński Bogusław.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4982. Data: 2017-05-18 09:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kudlińska Gabriela.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4983. Data: 2017-05-18 09:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tyrała Joanna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4984. Data: 2017-05-18 09:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wachowska Beata.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4985. Data: 2017-05-18 09:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kotarska Ewa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4986. Data: 2017-05-11 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
4987. Data: 2017-05-11 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
4988. Data: 2017-05-11 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy - wersja edytowalna
Wykonanie: Agnieszka Janik
4989. Data: 2017-05-11 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy - wersja pdf
Wykonanie: Agnieszka Janik
4990. Data: 2017-05-11 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
4991. Data: 2017-05-11 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
4992. Data: 2017-05-11 09:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
4993. Data: 2017-05-11 09:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4994. Data: 2017-05-11 09:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4995. Data: 2017-05-11 09:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4996. Data: 2017-05-11 09:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4997. Data: 2017-05-11 09:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4998. Data: 2017-05-11 09:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4999. Data: 2017-05-10 14:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni za rok 2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5000. Data: 2017-05-10 14:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za rok 2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5001. Data: 2017-05-10 14:44
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Kamińsko dz nr 250/7, 329/1, 329/2, 313; Ługi-Radły dz nr 308.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz dot.: Ługi-Radły
Wykonanie: Agnieszka Janik
5002. Data: 2017-05-10 14:43
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Kamińsko dz nr 250/7, 329/1, 329/2, 313; Ługi-Radły dz nr 308.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz działek dot. Kamińska
Wykonanie: Agnieszka Janik
5003. Data: 2017-05-10 13:57
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Kamińsko dz nr 250/7, 329/1, 329/2, 313; Ługi-Radły dz nr 308
Wykonanie: Agnieszka Janik
5004. Data: 2017-05-10 13:50
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
5005. Data: 2017-05-10 09:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2016 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5006. Data: 2017-05-10 09:36
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2016 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
5007. Data: 2017-05-10 09:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5008. Data: 2017-05-09 13:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za rok 2016podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
5009. Data: 2017-05-09 13:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni za rok 2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
5010. Data: 2017-05-09 13:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za rok 2016
Wykonanie: Agnieszka Janik