główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4231. Data: 2017-11-20 12:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4232. Data: 2017-11-17 12:44
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Wykaz stanowisk, kompetencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: zaktualizowano wykaz stanowisk
Wykonanie: Agnieszka Janik
4233. Data: 2017-11-16 10:03
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring przeglądowy październik 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4234. Data: 2017-11-16 10:02
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring przeglądowy październik 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4235. Data: 2017-11-16 10:01
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring przeglądowy październik 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4236. Data: 2017-11-15 15:03
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy do 25kW
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4237. Data: 2017-11-15 15:02
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy do 25kW
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4238. Data: 2017-11-15 15:01
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy do 25kW
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4239. Data: 2017-11-15 14:59
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy do 25kW
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4240. Data: 2017-11-15 14:59
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy do 25kW
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4241. Data: 2017-11-15 14:58
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy do 25kW
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4242. Data: 2017-11-15 14:57
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy do 25kW
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4243. Data: 2017-11-15 14:55
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4244. Data: 2017-11-15 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.286.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4245. Data: 2017-11-15 09:42
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.286.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4246. Data: 2017-11-15 09:35
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.286.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4247. Data: 2017-11-15 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.281.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4248. Data: 2017-11-15 09:25
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.281.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
4249. Data: 2017-11-15 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4250. Data: 2017-11-15 09:22
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
4251. Data: 2017-11-15 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.287.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4252. Data: 2017-11-15 09:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 70/3, 70/7, 89/1, 89/3 oraz 89/10 w m. Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4253. Data: 2017-11-15 09:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.284.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 71/2, 90/1, 90/2, 90/10 oraz 90/15 w m. Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4254. Data: 2017-11-15 09:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.283.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 71/7, w m. Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4255. Data: 2017-11-15 09:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4256. Data: 2017-11-15 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.281.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4257. Data: 2017-11-15 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.280.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.274.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4258. Data: 2017-11-15 08:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.279.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.273.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przystajni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4259. Data: 2017-11-15 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.289.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
4260. Data: 2017-11-15 08:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.288.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik