główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
Uchwała RIO85 KB