główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4171. Data: 2017-11-28 08:11
Dział: Inne » Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4172. Data: 2017-11-28 08:10
Dział: Inne » Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń"
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4173. Data: 2017-11-27 16:57
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie dot. wyłożenia do wglądu mpzp
Wykonanie: Agnieszka Janik
4174. Data: 2017-11-27 16:52
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
4175. Data: 2017-11-27 15:52
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w zakresie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na tata 2018-2022
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4176. Data: 2017-11-27 15:52
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne w zakresie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na tata 2018-2022
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4177. Data: 2017-11-27 15:50
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4178. Data: 2017-11-24 15:00
Dział: Urząd Gminy » Ogłoszenia własne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - trening sprawności syren alarmowych.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie tekstu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4179. Data: 2017-11-24 14:59
Dział: Urząd Gminy » Ogłoszenia własne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - trening sprawności syren alarmowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
4180. Data: 2017-11-24 12:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
4181. Data: 2017-11-24 12:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
4182. Data: 2017-11-24 12:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
4183. Data: 2017-11-24 12:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
4184. Data: 2017-11-24 12:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
4185. Data: 2017-11-24 09:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
4186. Data: 2017-11-24 09:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
4187. Data: 2017-11-24 09:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4188. Data: 2017-11-24 09:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4189. Data: 2017-11-24 09:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów Zespołu Szkół w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4190. Data: 2017-11-24 09:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4191. Data: 2017-11-22 15:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść korekty oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4192. Data: 2017-11-22 14:59
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Korekta oświadczenia za 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść korekty oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
4193. Data: 2017-11-22 14:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Korekta oświadczenia za 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4194. Data: 2017-11-21 15:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4195. Data: 2017-11-21 15:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano uzasadnienie do projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4196. Data: 2017-11-21 15:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4197. Data: 2017-11-21 15:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4198. Data: 2017-11-21 14:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4199. Data: 2017-11-21 14:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 108/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
4200. Data: 2017-11-21 14:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem
Wykonanie: Agnieszka Janik