główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7531. Data: 2015-11-06 09:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 107/2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7532. Data: 2015-11-06 09:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 106/2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7533. Data: 2015-11-06 09:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 26.10.2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7534. Data: 2015-11-05 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678021S ul. Leśna w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
7535. Data: 2015-11-05 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678021S ul. Leśna w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano przedmiar robót
Wykonanie: Agnieszka Janik
7536. Data: 2015-11-05 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678021S ul. Leśna w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plan sytuacyjny
Wykonanie: Agnieszka Janik
7537. Data: 2015-11-05 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
7538. Data: 2015-11-05 14:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
7539. Data: 2015-11-04 10:44
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni II
Wykonanie: Alina Piśniak
7540. Data: 2015-11-04 10:43
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni II
Wykonanie: Alina Piśniak
7541. Data: 2015-11-04 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni II
Wykonanie: Alina Piśniak
7542. Data: 2015-11-04 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni II
Wykonanie: Alina Piśniak
7543. Data: 2015-11-04 10:41
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni II
Wykonanie: Alina Piśniak
7544. Data: 2015-11-03 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
7545. Data: 2015-11-03 13:35
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (na okres zastępstwa nieobecnego pracownika).
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyniki naboru
Wykonanie: Agnieszka Janik
7546. Data: 2015-11-03 13:35
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (na okres zastępstwa nieobecnego pracownika)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7547. Data: 2015-11-03 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
7548. Data: 2015-11-03 11:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.93.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o unieważnieniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7549. Data: 2015-10-30 15:24
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o II naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (na czas zastępstwa)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7550. Data: 2015-10-30 15:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7551. Data: 2015-10-30 15:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7552. Data: 2015-10-30 15:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7553. Data: 2015-10-30 15:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7554. Data: 2015-10-30 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7555. Data: 2015-10-30 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7556. Data: 2015-10-30 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7557. Data: 2015-10-30 14:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 104/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7558. Data: 2015-10-30 14:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 104/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7559. Data: 2015-10-30 14:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 104/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7560. Data: 2015-10-30 14:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 104/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik