główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9841. Data: 2014-05-13 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
9842. Data: 2014-05-13 08:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załączniki nr 2 do 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
9843. Data: 2014-05-13 08:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano tabele nr 3 do 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
9844. Data: 2014-05-13 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano tab nr 1i2
Wykonanie: Agnieszka Janik
9845. Data: 2014-05-13 08:20
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9846. Data: 2014-05-13 08:18
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9847. Data: 2014-05-13 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9848. Data: 2014-05-13 08:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXVI sesję Rady Gminy dnia 19.05.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
9849. Data: 2014-05-13 08:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXVI sesję Rady Gminy dnia 19.05.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
9850. Data: 2014-05-13 08:08
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXVI sesję Rady Gminy dnia 19.05.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
9851. Data: 2014-05-13 08:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXVI sesję Rady Gminy dnia 19.05.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
9852. Data: 2014-05-13 08:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXVI sesję Rady Gminy dnia 19.05.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9853. Data: 2014-05-13 08:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXXVI sesję Rady Gminy dnia 19.05.2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9854. Data: 2014-05-13 07:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść opinii RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
9855. Data: 2014-05-13 07:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9856. Data: 2014-05-12 16:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 36.2014 z dnia 12 maja 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9857. Data: 2014-05-12 16:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 36.2014 z dnia 12 maja 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9858. Data: 2014-05-12 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9859. Data: 2014-05-12 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9860. Data: 2014-05-12 13:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Przystajń w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono błąd w opisie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9861. Data: 2014-05-12 13:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "Biała Oksza 2014".
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędnie wprowadzoną publikację
Wykonanie: Agnieszka Janik
9862. Data: 2014-05-12 13:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Przystajń w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędnie wprowadzone zarządzenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9863. Data: 2014-05-12 13:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9864. Data: 2014-05-12 13:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9865. Data: 2014-05-12 13:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "Biała Oksza 2014".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9866. Data: 2014-05-12 13:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "Biała Oksza 2014"
Wykonanie: Agnieszka Janik
9867. Data: 2014-05-12 13:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 7 maja 2014 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Pryzstajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9868. Data: 2014-05-12 13:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 7 maja 2014 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Pryzstajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
9869. Data: 2014-05-12 13:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9870. Data: 2014-05-12 13:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik