główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11251. Data: 2013-03-28 08:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11252. Data: 2013-03-28 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11253. Data: 2013-03-28 08:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.190.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11254. Data: 2013-03-28 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.190.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
11255. Data: 2013-03-28 08:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.189.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11256. Data: 2013-03-28 08:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.189.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11257. Data: 2013-03-28 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.188.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przystajń i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11258. Data: 2013-03-28 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.188.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przystajń i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych
Wykonanie: Agnieszka Janik
11259. Data: 2013-03-28 08:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.187.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kompleksu sportowego w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11260. Data: 2013-03-28 08:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.187.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kompleksu sportowego w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
11261. Data: 2013-03-28 08:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.186.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie likwidacji Gminnego Przedszkola Publicznego w Kuźnicy Starej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11262. Data: 2013-03-28 08:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.186.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie likwidacji Gminnego Przedszkola Publicznego w Kuźnicy Starej
Wykonanie: Agnieszka Janik
11263. Data: 2013-03-28 07:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.185.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11264. Data: 2013-03-28 07:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.185.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
11265. Data: 2013-03-28 07:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.184.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11266. Data: 2013-03-28 07:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.184.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
11267. Data: 2013-03-28 07:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.183.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11268. Data: 2013-03-28 07:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.183.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Wykonanie: Agnieszka Janik
11269. Data: 2013-03-28 07:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.182.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11270. Data: 2013-03-28 07:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.182.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11271. Data: 2013-03-28 07:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.181.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kłobuckim dotyczącego wspólnej realizacji zadania publicznego tj. opracowania ekspertyzy hydrogeologicznej dotyczącej możliwości pozyskania i zagospodarowania energii ze źródeł geotermalnych w Powiecie Kłobuckim w formie studium hydrogeologicznego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11272. Data: 2013-03-28 07:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.181.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kłobuckim dotyczącego wspólnej realizacji zadania publicznego tj. opracowania ekspertyzy hydrogeologicznej dotyczącej możliwości pozyskania i zagospodarowania energii ze źródeł geotermalnych w Powiecie Kłobuckim w formie studium hydrogeologicznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11273. Data: 2013-03-27 08:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
11274. Data: 2013-03-27 07:56
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano formatowania ogłoszenia o nowym systemie gospodarki odpadami
Wykonanie: Agnieszka Janik
11275. Data: 2013-03-27 07:54
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano formatowania ogłoszenia o nowym systemie gospodarowania odpadami
Wykonanie: Agnieszka Janik
11276. Data: 2013-03-27 07:52
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik - informację o nowym systemie gospodarki odpadami
Wykonanie: Agnieszka Janik
11277. Data: 2013-03-27 07:50
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wzór deklaracji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11278. Data: 2013-03-27 07:47
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano formatowania informacji o nowym systemie gospodarowania odpadami
Wykonanie: Agnieszka Janik
11279. Data: 2013-03-27 07:45
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano zmian w informacji o systemie gospodarowania odpadami
Wykonanie: Agnieszka Janik
11280. Data: 2013-03-27 07:44
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o gminnym systemie gospodarowania odpadami
Wykonanie: Agnieszka Janik