główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9061. Data: 2014-12-12 08:38
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » skład Komisji - kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: skład Komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9062. Data: 2014-12-12 08:38
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » skład Komisji - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: skład Komisji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano skład komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9063. Data: 2014-12-12 08:37
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » skład Komisji - kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: skład Komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9064. Data: 2014-12-12 08:36
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » skład Komisji - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: skład Komisji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano skład komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9065. Data: 2014-12-12 08:35
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » skład Komisji - kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: skład Komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9066. Data: 2014-12-11 14:19
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura
Wykonanie: Alina Piśniak
9067. Data: 2014-12-11 14:18
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura
Wykonanie: Alina Piśniak
9068. Data: 2014-12-11 14:17
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Opis zmian: dodanie artykułu: Procedura
Wykonanie: Alina Piśniak
9069. Data: 2014-12-11 14:08
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach od 15 listopada 2014 r.
Wykonanie: Alina Piśniak
9070. Data: 2014-12-11 14:06
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach od 15 listopada 2014 r.
Wykonanie: Alina Piśniak
9071. Data: 2014-12-11 14:05
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianach od 15 listopada 2014 r.
Wykonanie: Alina Piśniak
9072. Data: 2014-12-11 12:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Agnieszka Janik
9073. Data: 2014-12-11 11:01
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9074. Data: 2014-12-11 11:00
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9075. Data: 2014-12-11 10:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014 VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr I.2014 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9076. Data: 2014-12-11 10:55
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014 VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr I.2014 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9077. Data: 2014-12-10 09:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 127/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie o udzielenie zamówienia publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9078. Data: 2014-12-10 09:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 127/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9079. Data: 2014-12-10 09:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 126/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9080. Data: 2014-12-10 09:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 126/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9081. Data: 2014-12-10 09:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 125/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9082. Data: 2014-12-10 09:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 125/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9083. Data: 2014-12-10 09:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 124/2014 z dnia 3 grudnia 2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9084. Data: 2014-12-10 09:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 124/2014 z dnia 3 grudnia 2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9085. Data: 2014-12-10 09:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 123/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości podatkowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9086. Data: 2014-12-10 09:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 123/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości podatkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
9087. Data: 2014-12-10 09:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9088. Data: 2014-12-10 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 122/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9089. Data: 2014-12-10 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz wykazu prac, które ze względu na szczególne zagrożenie życia i zdrowia pracowników powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9090. Data: 2014-12-10 09:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 121/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz wykazu prac, które ze względu na szczególne zagrożenie życia i zdrowia pracowników powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
Wykonanie: Agnieszka Janik