główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8101. Data: 2015-07-28 07:54
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8102. Data: 2015-07-28 07:53
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8103. Data: 2015-07-27 13:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 9.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
8104. Data: 2015-07-27 13:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 9.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
8105. Data: 2015-07-27 10:15
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY PRZYSTAJŃ
Wykonanie: Paweł Antczak
8106. Data: 2015-07-27 10:15
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY PRZYSTAJŃ
Wykonanie: Paweł Antczak
8107. Data: 2015-07-27 10:13
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY PRZYSTAJŃ
Wykonanie: Paweł Antczak
8108. Data: 2015-07-24 14:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
8109. Data: 2015-07-24 14:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
8110. Data: 2015-07-24 14:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
8111. Data: 2015-07-24 08:13
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8112. Data: 2015-07-24 08:12
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8113. Data: 2015-07-24 08:11
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8114. Data: 2015-07-24 08:11
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8115. Data: 2015-07-24 08:10
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8116. Data: 2015-07-21 08:35
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury dnia 27 lipca 2015 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
8117. Data: 2015-07-21 08:35
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury
Wykonanie: Paweł Antczak
8118. Data: 2015-07-20 20:00
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury dnia 27 lipca 2015 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
8119. Data: 2015-07-20 19:56
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury dnia 27 lipca 2015 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
8120. Data: 2015-07-17 12:48
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8121. Data: 2015-07-17 12:06
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie dot. awarii linii telefonicznych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8122. Data: 2015-07-17 10:20
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. awarii linii telefonicznych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o awarii linii telefonicznych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8123. Data: 2015-07-17 10:20
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. awarii linii telefonicznych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8124. Data: 2015-07-17 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 57/2015 dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8125. Data: 2015-07-17 09:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 57/2015 dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 57
Wykonanie: Agnieszka Janik
8126. Data: 2015-07-17 09:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 56/2015 dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8127. Data: 2015-07-17 09:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 56/2015 dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 56
Wykonanie: Agnieszka Janik
8128. Data: 2015-07-15 09:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 59/2015 dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
8129. Data: 2015-07-15 09:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 59/2015 dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
8130. Data: 2015-07-15 09:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 59/2015 dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik