główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9541. Data: 2014-09-01 15:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.280.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9542. Data: 2014-09-01 15:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.280.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9543. Data: 2014-09-01 15:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.279.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie .
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9544. Data: 2014-09-01 15:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.279.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9545. Data: 2014-09-01 15:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.279.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9546. Data: 2014-09-01 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.278.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9547. Data: 2014-09-01 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.278.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku
Wykonanie: Agnieszka Janik
9548. Data: 2014-09-01 14:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.277.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9549. Data: 2014-09-01 14:54
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.277.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach
Wykonanie: Agnieszka Janik
9550. Data: 2014-09-01 14:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.276.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9551. Data: 2014-09-01 14:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.276.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9552. Data: 2014-09-01 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Wykonanie: Agnieszka Janik
9553. Data: 2014-09-01 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przepust rurowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9554. Data: 2014-09-01 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ściek drogowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9555. Data: 2014-09-01 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Przekroje konstrukcyjne
Wykonanie: Agnieszka Janik
9556. Data: 2014-09-01 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Projekt zagospodarowania - rys. 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
9557. Data: 2014-09-01 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Projekt zagospodarowania - rys. 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
9558. Data: 2014-09-01 11:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt zagospodarowania - rys 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9559. Data: 2014-09-01 11:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt wykonawczy - opis
Wykonanie: Agnieszka Janik
9560. Data: 2014-09-01 11:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.288.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9561. Data: 2014-09-01 11:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.288.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9562. Data: 2014-09-01 11:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.287.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.273.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9563. Data: 2014-09-01 11:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.287.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.273.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9564. Data: 2014-09-01 11:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.286.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9565. Data: 2014-09-01 11:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.286.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
9566. Data: 2014-09-01 11:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.285.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9567. Data: 2014-09-01 11:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.285.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach
Wykonanie: Agnieszka Janik
9568. Data: 2014-09-01 11:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.284.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu Szlacheckim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9569. Data: 2014-09-01 11:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.284.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu Szlacheckim
Wykonanie: Agnieszka Janik
9570. Data: 2014-09-01 11:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.283.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy - Brzeziny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik