główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9751. Data: 2014-05-27 13:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sendal Danuta .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9752. Data: 2014-05-27 13:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szymanek Benon.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9753. Data: 2014-05-27 13:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tomziński Andrzej .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9754. Data: 2014-05-27 13:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wiecha Katarzyna .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9755. Data: 2014-05-27 13:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9756. Data: 2014-05-27 13:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zabawa Marek.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9757. Data: 2014-05-27 13:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kmieć Tadeusz.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9758. Data: 2014-05-27 13:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Berg Jolanta.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9759. Data: 2014-05-27 12:59
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Izydorczyk Małgorzata.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9760. Data: 2014-05-27 12:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Paprotny Bogdan.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9761. Data: 2014-05-27 12:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Alina.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9762. Data: 2014-05-27 12:57
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kotarska Jolanta.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r. - koniec zatrudnienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9763. Data: 2014-05-27 12:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małyska-Pilśniak Renata.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9764. Data: 2014-05-27 12:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aneta Maj-Desperak.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9765. Data: 2014-05-27 12:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leszczyński Bogusław.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9766. Data: 2014-05-27 12:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kudlińska Gabriela.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9767. Data: 2014-05-27 12:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tyrała Joanna.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9768. Data: 2014-05-27 12:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wachowska Beata.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9769. Data: 2014-05-27 12:47
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kotarska Ewa.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść oświadczenia majątkowego za 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9770. Data: 2014-05-27 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.268.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.264.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9771. Data: 2014-05-27 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.268.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.264.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms"
Wykonanie: Agnieszka Janik
9772. Data: 2014-05-27 08:12
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.264.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9773. Data: 2014-05-27 08:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.264.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9774. Data: 2014-05-27 08:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.258.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2014 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9775. Data: 2014-05-27 08:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.265.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9776. Data: 2014-05-27 08:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.265.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9777. Data: 2014-05-27 08:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.269.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9778. Data: 2014-05-27 08:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.269.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9779. Data: 2014-05-27 08:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.268.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.264.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9780. Data: 2014-05-27 08:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.268.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.264.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms"
Wykonanie: Agnieszka Janik