główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10441. Data: 2013-11-13 08:03
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXX sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
10442. Data: 2013-11-13 08:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXX sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
10443. Data: 2013-11-12 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10444. Data: 2013-11-12 10:03
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10445. Data: 2013-11-12 10:01
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10446. Data: 2013-11-12 10:01
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.185.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10447. Data: 2013-11-12 09:59
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVI.191.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10448. Data: 2013-11-08 08:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXX sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
10449. Data: 2013-11-08 08:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXX sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
10450. Data: 2013-11-08 08:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXX sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt uchwały nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
10451. Data: 2013-11-08 08:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXX sesję Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10452. Data: 2013-11-07 13:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
10453. Data: 2013-11-07 13:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 30.2013 z dnia 7 listopada 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10454. Data: 2013-11-07 13:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 30.2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10455. Data: 2013-11-07 08:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 73/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10456. Data: 2013-11-07 08:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 73/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10457. Data: 2013-11-07 08:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10458. Data: 2013-11-07 08:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 72/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10459. Data: 2013-11-07 08:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 71
Wykonanie: Agnieszka Janik
10460. Data: 2013-11-07 08:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 71/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10461. Data: 2013-11-07 08:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 70/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 70
Wykonanie: Agnieszka Janik
10462. Data: 2013-11-07 08:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 70/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10463. Data: 2013-11-07 08:28
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.219.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10464. Data: 2013-11-07 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.220.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10465. Data: 2013-11-07 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.221.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji aktu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10466. Data: 2013-11-07 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.221.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10467. Data: 2013-11-07 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.220.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10468. Data: 2013-11-07 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.219.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10469. Data: 2013-11-06 15:12
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu komisji wspólnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
10470. Data: 2013-11-05 12:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2009
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXXVI/45/09 z dnia 26 października 2009 r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuźnica Stara na lata 2009-2016;.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik