główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9271. Data: 2014-11-06 13:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XL sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 13 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
9272. Data: 2014-11-06 13:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XL sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 13 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
9273. Data: 2014-11-06 13:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XL sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 13 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
9274. Data: 2014-11-06 13:05
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XL sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 13 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
9275. Data: 2014-11-06 13:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XL sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 13 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
9276. Data: 2014-11-06 13:03
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XL sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 13 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9277. Data: 2014-11-06 13:03
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XL sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 13 listopada 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9278. Data: 2014-11-06 12:23
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 40.2014 z dnia 5 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9279. Data: 2014-11-06 12:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 40.2014 z dnia 5 listopada 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9280. Data: 2014-11-05 08:16
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
9281. Data: 2014-10-31 13:20
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 17 października 2014 r. w sprawie składu osobowego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9282. Data: 2014-10-31 13:20
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 17 października 2014 r. w sprawie składu osobowego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9283. Data: 2014-10-31 12:03
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano obwieszczenie o wyłożeniu studium
Wykonanie: Agnieszka Janik
9284. Data: 2014-10-31 12:03
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9285. Data: 2014-10-31 08:47
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 377 Podłęże Szlacheckie).
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9286. Data: 2014-10-31 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 377 Podłęże Szlacheckie)
Wykonanie: Agnieszka Janik
9287. Data: 2014-10-29 14:44
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 238/1, 247 ob. Górki.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9288. Data: 2014-10-29 14:42
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 238/1, 247 ob. Górki
Wykonanie: Agnieszka Janik
9289. Data: 2014-10-29 14:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 101/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu rozwoju kultury fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9290. Data: 2014-10-29 14:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106/2014 z dnia 25 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, Rady m. stołecznego Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9291. Data: 2014-10-29 14:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 106/2014 z dnia 25 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, Rady m. stołecznego Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
9292. Data: 2014-10-29 14:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9293. Data: 2014-10-29 14:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 105/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9294. Data: 2014-10-29 14:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 104/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9295. Data: 2014-10-29 14:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 104/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9296. Data: 2014-10-29 14:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 103/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9297. Data: 2014-10-29 14:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 103/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9298. Data: 2014-10-29 14:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9299. Data: 2014-10-29 14:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 102/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9300. Data: 2014-10-29 14:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 101/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu rozwoju kultury fizycznej
Wykonanie: Agnieszka Janik