główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4831. Data: 2017-06-20 07:55
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Agnieszka Janik
4832. Data: 2017-06-19 16:51
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o przystąpieniu przez Gminę Przystajń do realizacji projektu "DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYSTAJŃ"
Wykonanie: Agnieszka Janik
4833. Data: 2017-06-19 16:33
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
4834. Data: 2017-06-19 16:06
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie dla Wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie Wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
4835. Data: 2017-06-19 16:06
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie dla Wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
4836. Data: 2017-06-15 23:39
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4837. Data: 2017-06-15 23:38
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
4838. Data: 2017-06-14 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na: Opracowanie wstępnego projektu inwestycji do formuły "zaprojektuj i wybuduj" budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Targowa z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym.
Wykonanie: Paweł Antczak
4839. Data: 2017-06-14 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na: Opracowanie wstępnego projektu inwestycji do formuły "zaprojektuj i wybuduj" budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Targowa z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym.
Wykonanie: Paweł Antczak
4840. Data: 2017-06-14 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na: Opracowanie wstępnego projektu inwestycji do formuły "zaprojektuj i wybuduj" budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Targowa z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym.
Wykonanie: Paweł Antczak
4841. Data: 2017-06-14 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na: Opracowanie wstępnego projektu inwestycji do formuły "zaprojektuj i wybuduj" budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Targowa z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym..
Dodatkowy opis redaktora: załączono zapytanie ofertowe
Wykonanie: Paweł Antczak
4842. Data: 2017-06-14 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na: Opracowanie wstępnego projektu inwestycji do formuły "zaprojektuj i wybuduj" budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Targowa z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym.
Wykonanie: Paweł Antczak
4843. Data: 2017-06-14 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Opracowanie wstępnego projektu inwestycji do formuły "zaprojektuj i wybuduj" budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Targowa z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym.
Wykonanie: Paweł Antczak
4844. Data: 2017-06-14 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na "Opracowanie wstępnego projektu inwestycji do formuły ?zaprojektuj i wybuduj? budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Targowa z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym.
Wykonanie: Paweł Antczak
4845. Data: 2017-06-14 13:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII.260.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4846. Data: 2017-06-14 13:14
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII.260.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4847. Data: 2017-06-14 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII.259.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4848. Data: 2017-06-14 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII.259.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4849. Data: 2017-06-14 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII.258.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
4850. Data: 2017-06-14 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII.260.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4851. Data: 2017-06-14 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII.260.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4852. Data: 2017-06-14 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII.259.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4853. Data: 2017-06-14 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII.259.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4854. Data: 2017-06-14 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII.258.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
4855. Data: 2017-06-14 11:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4856. Data: 2017-06-14 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII.257.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4857. Data: 2017-06-14 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII.257.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4858. Data: 2017-06-14 09:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII.257.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4859. Data: 2017-06-14 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII.257.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4860. Data: 2017-06-13 14:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII.256.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.253.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik