główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4861. Data: 2017-06-13 14:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII.256.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.253.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4862. Data: 2017-06-13 14:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII.256.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.253.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4863. Data: 2017-06-13 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII.256.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.253.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4864. Data: 2017-06-13 14:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII.255.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową "Zasłużony dla Rolnictwa".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4865. Data: 2017-06-13 14:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII.255.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową ?Zasłużony dla Rolnictwa?
Wykonanie: Agnieszka Janik
4866. Data: 2017-06-13 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na program antywirusowy
Wykonanie: Paweł Antczak
4867. Data: 2017-06-13 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na program antywirusowy
Wykonanie: Paweł Antczak
4868. Data: 2017-06-13 08:40
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Kamińsko dz nr 231/2, 231/3, 231/4.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4869. Data: 2017-06-13 08:39
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Kamińsko dz nr 231/2, 231/3, 231/4
Wykonanie: Agnieszka Janik
4870. Data: 2017-06-12 16:45
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVII.2017 z XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 maja 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano skróconą informację z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4871. Data: 2017-06-12 16:37
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVII.2017 z XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 maja 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4872. Data: 2017-06-12 16:36
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVII.2017 z XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 maja 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4873. Data: 2017-06-12 16:35
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVII.2017 z XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 maja 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
4874. Data: 2017-06-12 16:34
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVII.2017 z XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 maja 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4875. Data: 2017-06-12 16:31
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXVII.2017 z XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 maja 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4876. Data: 2017-06-09 14:05
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2017.
Dodatkowy opis redaktora: załączono skany sprawozdań
Wykonanie: Paweł Antczak
4877. Data: 2017-06-09 14:05
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4878. Data: 2017-06-09 14:00
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4879. Data: 2017-06-09 12:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4880. Data: 2017-06-09 12:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4881. Data: 2017-06-09 12:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4882. Data: 2017-06-09 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4883. Data: 2017-06-09 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4884. Data: 2017-06-09 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4885. Data: 2017-06-09 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4886. Data: 2017-06-09 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4887. Data: 2017-06-09 10:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
4888. Data: 2017-06-09 10:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4889. Data: 2017-06-08 13:51
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 9 czerwca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
4890. Data: 2017-06-07 12:49
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik