główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2011. Data: 2019-01-29 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.31.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2012. Data: 2019-01-29 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.31.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2013. Data: 2019-01-29 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.30.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2014. Data: 2019-01-29 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.30.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2015. Data: 2019-01-29 13:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.29.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2016. Data: 2019-01-29 13:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.29.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2017. Data: 2019-01-29 13:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.28.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2018. Data: 2019-01-29 13:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.28.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2019. Data: 2019-01-29 13:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.27.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2020. Data: 2019-01-29 13:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.26.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2021. Data: 2019-01-29 13:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.26.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2022. Data: 2019-01-29 13:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.26.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2023. Data: 2019-01-29 12:58
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr IV.2019 z IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
2024. Data: 2019-01-29 12:58
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr IV.2019 z IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyciąg z protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2025. Data: 2019-01-29 12:57
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr IV.2019 z IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 28 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2026. Data: 2019-01-29 08:00
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr III.2018 z III sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2027. Data: 2019-01-28 16:05
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń od sesji nr III
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
2028. Data: 2019-01-28 16:03
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń od sesji nr III
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
2029. Data: 2019-01-28 15:54
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń od sesji nr III
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
2030. Data: 2019-01-28 15:33
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 4 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść piostanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2031. Data: 2019-01-28 15:32
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 4 lutego 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2032. Data: 2019-01-24 13:32
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2019 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
2033. Data: 2019-01-24 09:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2034. Data: 2019-01-24 09:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
2035. Data: 2019-01-24 09:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny wniosków właścicieli nieruchomości o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2036. Data: 2019-01-24 09:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny wniosków właścicieli nieruchomości o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2037. Data: 2019-01-24 09:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2019 .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2038. Data: 2019-01-24 09:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. W załączeniu przesyłam uzupełnienie do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu "Ochrona i promocja zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego w Gminie Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
2039. Data: 2019-01-22 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2040. Data: 2019-01-22 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk