główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8911. Data: 2015-01-14 13:39
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wyników konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8912. Data: 2015-01-13 12:44
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. - obowiązuje Uchwała nr XXIX.221.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8913. Data: 2015-01-13 12:43
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. - obowiązuje Uchwała nr XXIX.221.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
8914. Data: 2015-01-12 15:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 138/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8915. Data: 2015-01-12 15:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 139/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8916. Data: 2015-01-12 15:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 139/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8917. Data: 2015-01-12 15:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 138/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8918. Data: 2015-01-12 11:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 137/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załacznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
8919. Data: 2015-01-08 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Budżet 2014 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.16.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8920. Data: 2015-01-08 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
8921. Data: 2015-01-07 12:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.18.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024 .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8922. Data: 2015-01-07 12:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.18.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8923. Data: 2015-01-07 12:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Budżet 2014 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.16.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8924. Data: 2015-01-07 12:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.18.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8925. Data: 2015-01-07 12:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.16.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8926. Data: 2015-01-07 09:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 137/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8927. Data: 2015-01-07 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 137/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8928. Data: 2015-01-07 08:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.17.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2015 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8929. Data: 2015-01-07 08:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.17.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8930. Data: 2015-01-07 08:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Budżet 2014 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.272.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8931. Data: 2015-01-07 08:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Budżet 2014 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.272.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
8932. Data: 2015-01-07 08:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.18.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8933. Data: 2015-01-07 08:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.17.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8934. Data: 2015-01-07 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.17.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8935. Data: 2015-01-07 08:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.16.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8936. Data: 2015-01-05 16:22
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dotyczące wysokości diet radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.13.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8937. Data: 2015-01-05 16:21
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dotyczące wysokości diet radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.13.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8938. Data: 2015-01-05 16:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVII/58/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie ustalenia zasad na jakich radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8939. Data: 2015-01-05 16:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.272.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8940. Data: 2015-01-05 16:14
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Budżet 2014 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.15.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik