główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10951. Data: 2013-06-17 15:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
10952. Data: 2013-06-17 15:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zał do proj nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
10953. Data: 2013-06-17 15:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
10954. Data: 2013-06-17 15:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt uchwały nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
10955. Data: 2013-06-17 15:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt uchwały - treść załącznika do uchwały nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
10956. Data: 2013-06-17 15:40
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10957. Data: 2013-06-17 15:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10958. Data: 2013-06-17 15:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10959. Data: 2013-06-17 15:35
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10960. Data: 2013-06-17 15:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 27.2013 z dnia 17 czerwca 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10961. Data: 2013-06-17 15:30
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 27.2013 z dnia 17 czerwca 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10962. Data: 2013-06-13 14:40
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości gminnej w Górkach
Wykonanie: Alina Piśniak
10963. Data: 2013-06-13 14:40
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości gminnej w Górkach
Wykonanie: Alina Piśniak
10964. Data: 2013-06-13 14:40
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości gminnej w Górkach
Wykonanie: Alina Piśniak
10965. Data: 2013-06-13 14:39
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości gminnej w Górkach
Wykonanie: Alina Piśniak
10966. Data: 2013-06-13 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10967. Data: 2013-06-13 11:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść opinii RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
10968. Data: 2013-06-13 11:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10969. Data: 2013-06-13 11:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10970. Data: 2013-06-13 11:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10971. Data: 2013-06-12 13:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 38/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji gminnej ds. szacowania szkód i strat w mieniu komunalnym powstałych w wyniku ulewnych deszczy w czerwcu 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10972. Data: 2013-06-12 13:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 38/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji gminnej ds. szacowania szkód i strat w mieniu komunalnym powstałych w wyniku ulewnych deszczy w czerwcu 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10973. Data: 2013-06-12 13:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 38/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10974. Data: 2013-06-12 13:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 38/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10975. Data: 2013-06-12 13:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 37/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10976. Data: 2013-06-12 13:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 37/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10977. Data: 2013-06-12 13:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10978. Data: 2013-06-12 13:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
10979. Data: 2013-06-11 12:13
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono formatowanie ogłoszenia - zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10980. Data: 2013-06-11 12:12
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wykonano formatowanie ogłoszenia - zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik