główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-04-29 14:49
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 05.05.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2. Data: 2020-04-29 14:48
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 05.05.2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3. Data: 2020-04-29 14:48
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 05.05.2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
4. Data: 2020-04-28 12:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5. Data: 2020-04-28 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6. Data: 2020-04-27 15:54
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 04.05.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7. Data: 2020-04-27 15:53
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 04.05.2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8. Data: 2020-04-24 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
9. Data: 2020-04-24 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
10. Data: 2020-04-24 14:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11. Data: 2020-04-24 14:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12. Data: 2020-04-24 14:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
13. Data: 2020-04-24 14:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14. Data: 2020-04-22 14:23
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Treść deklaracji dostępności
Wykonanie: Paweł Antczak
15. Data: 2020-04-22 08:51
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 27 kwietnia 2020 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
16. Data: 2020-04-22 08:03
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Treść deklaracji dostępności
Wykonanie: Agnieszka Janik
17. Data: 2020-04-22 08:02
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Deklaracja dostępności
Opis zmian: dodanie artykułu: Treść deklaracji dostępności
Wykonanie: Agnieszka Janik
18. Data: 2020-04-22 07:47
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 27 kwietnia 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
19. Data: 2020-04-20 12:19
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
20. Data: 2020-04-20 12:19
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
21. Data: 2020-04-20 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
22. Data: 2020-04-20 10:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
23. Data: 2020-04-20 10:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
24. Data: 2020-04-20 10:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
25. Data: 2020-04-16 13:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
26. Data: 2020-04-16 13:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
27. Data: 2020-04-16 13:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
28. Data: 2020-04-16 13:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
29. Data: 2020-04-16 13:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
30. Data: 2020-04-16 12:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik