główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8641. Data: 2015-03-27 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.17.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8642. Data: 2015-03-27 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.298.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8643. Data: 2015-03-27 08:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.28.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8644. Data: 2015-03-27 08:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.27.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8645. Data: 2015-03-27 08:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.31.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Przystajń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8646. Data: 2015-03-27 08:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.36.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.101.2012 Rady gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Województwa Ślaskiego z 2012 r., poz. 1847).
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8647. Data: 2015-03-27 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.35.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8648. Data: 2015-03-27 08:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.34.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8649. Data: 2015-03-27 08:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.30.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8650. Data: 2015-03-27 08:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.37.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono informację o nieważności uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8651. Data: 2015-03-27 08:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.37.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o nieważności uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8652. Data: 2015-03-26 14:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chamela Edward
Wykonanie: Agnieszka Janik
8653. Data: 2015-03-26 14:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8654. Data: 2015-03-26 14:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8655. Data: 2015-03-26 14:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8656. Data: 2015-03-26 14:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8657. Data: 2015-03-23 14:38
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 4.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. .
Dodatkowy opis redaktora: usunięto błąd w opisie publikacji - nr postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8658. Data: 2015-03-23 14:38
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 5.2015 z dnia 23 marca 2015 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8659. Data: 2015-03-23 14:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 5.2015 z dnia 23 marca 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8660. Data: 2015-03-23 14:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
8661. Data: 2015-03-23 14:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8662. Data: 2015-03-23 13:52
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
8663. Data: 2015-03-23 13:51
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
8664. Data: 2015-03-23 13:49
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8665. Data: 2015-03-23 13:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30 marca 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8666. Data: 2015-03-23 13:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 23. 02. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
8667. Data: 2015-03-20 12:29
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8668. Data: 2015-03-20 12:26
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Kuźnica Stara).
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8669. Data: 2015-03-20 12:25
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Kuźnica Stara)
Wykonanie: Agnieszka Janik
8670. Data: 2015-03-20 12:25
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Górki).
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik