główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8071. Data: 2015-08-04 13:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8072. Data: 2015-08-04 13:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8073. Data: 2015-08-04 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8074. Data: 2015-08-04 13:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oświadczenia majątkowego za 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8075. Data: 2015-08-04 13:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie za 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8076. Data: 2015-08-04 12:57
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8077. Data: 2015-08-04 12:56
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie dot zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8078. Data: 2015-08-04 12:55
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8079. Data: 2015-08-04 09:57
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr VIII.2015 z VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
8080. Data: 2015-08-04 09:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr VIII.2015 z VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół z sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8081. Data: 2015-08-04 09:54
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr VIII.2015 z VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 czerwca 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8082. Data: 2015-08-03 12:40
Dział: Inne » Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych dla osób niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8083. Data: 2015-08-03 12:39
Dział: Inne » Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych dla osób niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8084. Data: 2015-07-31 13:26
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 377, położona w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 487/3, położona w Borze Zajacińskim, działka nr ewid. 500/2, położona w Kuźnicy Nowej.
Wykonanie: Paweł Antczak
8085. Data: 2015-07-31 13:20
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ? działka nr ewid. 377, położona w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 487/3, położona w Borze Zajacińskim, działka nr ewid. 500/2, położona w Kuźnicy Nowej.
Wykonanie: Paweł Antczak
8086. Data: 2015-07-31 12:08
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przerwaniu dostaw wody dnia 3 sierpnia 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
8087. Data: 2015-07-31 12:07
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przerwaniu dostaw wody dnia 3 sierpnia 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
8088. Data: 2015-07-31 12:05
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8089. Data: 2015-07-28 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 63/2015 dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2011 w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8090. Data: 2015-07-28 14:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 63/2015 dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2011 w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8091. Data: 2015-07-28 08:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Paweł Antczak
8092. Data: 2015-07-28 08:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Paweł Antczak
8093. Data: 2015-07-28 08:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Paweł Antczak
8094. Data: 2015-07-28 08:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Paweł Antczak
8095. Data: 2015-07-28 08:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Paweł Antczak
8096. Data: 2015-07-28 08:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Paweł Antczak
8097. Data: 2015-07-28 08:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w prawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.289.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Paweł Antczak
8098. Data: 2015-07-28 07:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w prawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.289.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Paweł Antczak
8099. Data: 2015-07-28 07:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni
Wykonanie: Paweł Antczak
8100. Data: 2015-07-28 07:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni
Wykonanie: Paweł Antczak