główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4321. Data: 2017-10-30 15:57
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2017/2018"
Wykonanie: Paweł Antczak
4322. Data: 2017-10-30 15:57
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2017/2018"
Wykonanie: Paweł Antczak
4323. Data: 2017-10-30 15:56
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2017/2018"
Wykonanie: Paweł Antczak
4324. Data: 2017-10-30 15:49
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2017/2018"
Wykonanie: Paweł Antczak
4325. Data: 2017-10-30 15:48
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2017/2018"
Wykonanie: Paweł Antczak
4326. Data: 2017-10-23 15:31
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy 2017/2018.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plakat
Wykonanie: Agnieszka Janik
4327. Data: 2017-10-23 15:30
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy 2017/2018.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
4328. Data: 2017-10-23 15:29
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy 2017/2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
4329. Data: 2017-10-23 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4330. Data: 2017-10-23 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4331. Data: 2017-10-18 15:15
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o konsultacjach Programu na 2018 r. znajdują się w zakładce Prawo miejscowe -> Konsultacje -> Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi .
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono nieaktywny link
Wykonanie: Agnieszka Janik
4332. Data: 2017-10-18 15:12
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o konsultacjach Programu na 2018 r. znajdują się w zakładce Prawo miejscowe -> Konsultacje -> Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi .
Dodatkowy opis redaktora: dodano lin do konsultacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4333. Data: 2017-10-18 15:11
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o konsultacjach Programu na 2018 r. znajdują się w zakładce Prawo miejscowe -> Konsultacje -> Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi Link do informacji: http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=612&x=75&y=2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4334. Data: 2017-10-18 15:06
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 rok.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt programu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4335. Data: 2017-10-18 15:05
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 rok.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
4336. Data: 2017-10-18 15:04
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 rok.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
4337. Data: 2017-10-18 15:02
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 rok."
Wykonanie: Agnieszka Janik
4338. Data: 2017-10-18 10:05
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny wrzesień 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4339. Data: 2017-10-18 10:04
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny wrzesień 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4340. Data: 2017-10-18 10:03
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny wrzesień 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4341. Data: 2017-10-18 10:02
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny wrzesień 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4342. Data: 2017-10-18 09:59
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny wrzesień 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4343. Data: 2017-10-18 09:56
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wstępnego badania promieniotwórczości wody - rok 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4344. Data: 2017-10-18 09:56
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wstępnego badania promieniotwórczości wody - rok 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4345. Data: 2017-10-18 09:54
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wstępnego badania promieniotwórczości wody - rok 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4346. Data: 2017-10-18 09:53
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wstępnego badania promieniotwórczości wody - rok 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4347. Data: 2017-10-18 09:50
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki wstępnego badania promieniotwórczości wody - rok 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4348. Data: 2017-10-17 09:52
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu 23.10.2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4349. Data: 2017-10-12 13:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok .
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędnie wprowadzony załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4350. Data: 2017-10-12 09:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 90/2017 z dnia 5 padziernika 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik