główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9631. Data: 2014-08-12 07:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9632. Data: 2014-08-12 07:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9633. Data: 2014-08-12 07:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9634. Data: 2014-08-11 14:58
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dot. decyzji nr DOII-III-eb/BOII-3eb-772-12-762/13/14 z dnia 31.03.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto niaktualne obwieszczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9635. Data: 2014-08-11 14:58
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.6.2014 z dnia 7.05.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne obwieszczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9636. Data: 2014-08-11 11:49
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.6.2014 z dnia 25.07.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9637. Data: 2014-08-11 11:48
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.6.2014 z dnia 25.07.2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9638. Data: 2014-08-07 13:15
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9639. Data: 2014-08-07 12:16
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano informację o godzinach pracy UG
Wykonanie: Agnieszka Janik
9640. Data: 2014-08-04 14:51
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9641. Data: 2014-08-01 12:58
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2014 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9642. Data: 2014-08-01 12:57
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2014 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
9643. Data: 2014-08-01 08:00
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowani ogłoszenie o godzinach pracy UG P-jń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9644. Data: 2014-07-30 08:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono błędny opis zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9645. Data: 2014-07-30 08:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9646. Data: 2014-07-30 08:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9647. Data: 2014-07-30 08:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9648. Data: 2014-07-30 08:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9649. Data: 2014-07-30 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9650. Data: 2014-07-30 08:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9651. Data: 2014-07-25 14:43
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono błędy w ogłoszeniu o godzinach pracy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9652. Data: 2014-07-25 14:42
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o godzinach pracy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9653. Data: 2014-07-25 08:46
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Górki.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9654. Data: 2014-07-25 08:45
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Górki
Wykonanie: Agnieszka Janik
9655. Data: 2014-07-25 08:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9656. Data: 2014-07-25 08:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9657. Data: 2014-07-25 08:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024 oraz zmiany do Uchwały Nr XXXVII.274.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9658. Data: 2014-07-25 08:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024 oraz zmiany do Uchwały Nr XXXVII.274.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9659. Data: 2014-07-25 08:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 72/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9660. Data: 2014-07-25 08:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany naprawczej do do Uchwały Nr XXXVII.274.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. i Zarządzenia Nr 69/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik