główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4501. Data: 2017-09-12 10:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystjań na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4502. Data: 2017-09-12 10:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystjań na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4503. Data: 2017-09-12 10:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystjań na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4504. Data: 2017-09-12 10:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 1 września 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4505. Data: 2017-09-12 10:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 74
Wykonanie: Agnieszka Janik
4506. Data: 2017-09-12 09:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4507. Data: 2017-09-12 09:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 72
Wykonanie: Agnieszka Janik
4508. Data: 2017-09-12 08:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4509. Data: 2017-09-06 13:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 73/2017 w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - dz nr ewid. 115/2 w Kuźnicy Nowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4510. Data: 2017-09-06 13:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku przekształcenia zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 71
Wykonanie: Agnieszka Janik
4511. Data: 2017-09-06 13:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4512. Data: 2017-09-06 08:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 73/2017 w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - dz nr ewid. 115/2 w Kuźnicy Nowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
4513. Data: 2017-09-06 08:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 1 września 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4514. Data: 2017-09-06 08:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4515. Data: 2017-09-06 08:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
4516. Data: 2017-09-05 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GBP
Wykonanie: Agnieszka Janik
4517. Data: 2017-09-05 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie goksir
Wykonanie: Agnieszka Janik
4518. Data: 2017-09-05 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
4519. Data: 2017-09-05 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
4520. Data: 2017-09-05 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
4521. Data: 2017-09-05 14:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
4522. Data: 2017-09-05 14:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
4523. Data: 2017-09-05 14:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
4524. Data: 2017-09-05 14:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
4525. Data: 2017-09-05 14:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4526. Data: 2017-09-05 13:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 2 do załącznika nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4527. Data: 2017-09-05 13:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 1 do załącznika nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4528. Data: 2017-09-05 13:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 i 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4529. Data: 2017-09-05 13:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4530. Data: 2017-09-04 16:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI.272.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik